Sloopopvolgingsplan

Bij het slopen van gebouwen inventariseert BE-Consult de gevaarlijke (inclusief asbesthoudende materialen) en niet-gevaarlijke materialen, zodat deze gescheiden kunnen worden.

Wanneer een pand moet worden gesloopt, is het belangrijk dat men op voorhand weet welke en hoeveel afvalstoffen in het pand schuilen.
Het sloopopvolgingsplan leidt tot een beter inzicht in de totale sloopkosten en zorgt voor minder discussies achteraf tussen de opdrachtgever en aannemer.

De opmaak van het sloopopvolgingsplan is van toepassing bij niet-residentiële gebouwen vanaf een totaal betrokken bouwvolume groter dan 1000m³ en voor residentiële gebouwen enkel voor een betrokken volume groter dan 5000 m³. Voor het slopen van een eengezinswoning is geen sloopopvolgingsplan nodig.

De bouwheer kan vrijwillig gebruik maken van erkende slooporganisatie Tracimat.

Tracimat heeft tot doel het selectieve sloopproces te traceren van de herkomst van het sloopafval tot de verwerking.
Dit traject kan kosten-baten erg interessant zijn omdat, wanneer zij het sloopopvolgingsplan goedkeuren, het puin goedkoper verwerkt kan worden.