Sloopopvolgingsplan

Wat is een sloopopvolgingsplan?

BE-Consult is jouw partner bij het opstellen van een sloopopvolgingsplan. Als je een gebouw gaat renoveren of slopen is het mogelijk dat je een sloopopvolgingsplan moet voorzien in je omgevingsvergunning. Dit plan biedt een overzicht van de aanwezigheid van de verschillende afvalstoffen zodat er ingezet kan worden op het hergebruik en de recyclagemogelijkheden ervan.

Bij het slopen van gebouwen inventariseert BE-Consult de gevaarlijke (inclusief asbesthoudende materialen) en niet-gevaarlijke materialen, zodat deze gescheiden kunnen worden.

sloopopvolgingsplan
sloopopvolgingsplan

Wanneer is een sloopopvolgingsplan nodig?

Het plan leidt tot een beter inzicht in de totale sloopkosten en zorgt voor minder discussies achteraf tussen de opdrachtgever en aannemer. De opmaak van het plan is van toepassing bij niet-residentiële gebouwen vanaf een totaal betrokken bouwvolume groter dan 1000m³ en voor residentiële gebouwen enkel voor een betrokken volume groter dan 5000 m³. Voor het slopen van een eengezinswoning is geen sloopopvolgingsplan nodig.

Keuze voor Tracimat

De bouwheer kan vrijwillig gebruik maken van de erkende slooporganisatie Tracimat. Tracimat heeft tot doel het selectieve sloopproces te traceren van de herkomst van het sloopafval tot de verwerking. Dit traject kan kosten-baten erg interessant zijn omdat, wanneer zij het sloopopvolgingsplan goedkeuren, het puin goedkoper verwerkt kan worden.

sloopopvolgingsplan