Asbestinventarisatie

Wat is asbestinventarisatie?

Door middel van asbestinventarisatie brengt BE-Consult BV in kaart welke asbesthoudende materialen aanwezig zijn in uw gebouwen, inclusief risicobeoordeling en aanbevolen maatregelen.
Dit inventaris kan opgesteld worden in het kader van renovatiewerken (destructief onderzoek of destructieve asbestinvestaris) of voor normaal gebruik van het gebouw (visuele inspectie met staalname van toegankelijke materialen of niet-destructieve asbestinventaris). Wij komen hiervoor steeds ter plaatse.

Het uitvoeren van een asbestonderzoek en het opstellen van een asbestinventaris is cruciaal voor de bescherming van werknemers alsook voor onze leefomgeving.

destructieve asbestinventarisatie
asbest plaat

Verplichting asbestinventarisatie

Werkgever

Een visuele inventaris is verplicht voor elke werkgever en heeft als doel om werknemers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.

Particulieren

Verkoopt u een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022. Het asbestattest bevat informatie over asbest in een woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd. Bovendien moet elke VME vanaf 2025 een asbestattest hebben van het pand dat men beheert.

Onze gecertificeerde asbestdeskundigen zullen hun bevindingen registreren in een centrale databank. Op basis hiervan levert de Vlaamse Overheid (OVAM) een geldig asbestattest af.

Conclusie

Beschik je nog niet over een asbestattest en start je met renovatie- of onderhoudswerken? Vraag dan een destructieve asbestinventaris aan. Wil je louter een beschrijving van de rechtstreeks observeerbare asbestbronnen? Vraag dan een niet-destructieve asbestinventaris aan.