Asbestinventarisatie

BE-Consult bv brengt in kaart welke asbesthoudende materialen aanwezig zijn in uw gebouwen, inclusief risicobeoordeling en aanbevolen maatregelen.
De inventaris kan opgesteld worden in het kader van renovatiewerken (destructief onderzoek) of voor normaal gebruik van het gebouw (visuele inspectie met staalname van toegankelijke materialen). Wij komen hiervoor steeds ter plaatse.

Het uitvoeren van een asbestonderzoek en het opstellen van een asbestinventaris is cruciaal voor de bescherming van werknemers alsook voor onze leefomgeving.

Verplichting werkgever

Een visuele inventaris is verplicht voor elke werkgever en heeft als doel werknemers te beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan asbest.

Verplichting particulieren

Verkoopt u een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf 23 november 2022.
Het bevat informatie over asbest in een woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd.

Onze gecertificeerde asbestdeskundigen zullen hun bevindingen registreren in een centrale databank.
Op basis hiervan levert de Vlaamse Overheid (OVAM) een geldig asbestattest af.