Veiligheid & advies

Veiligheid & advies

Het BE-Consult team beschikt over een ruime ervaring in de diverse aspecten van de veiligheid. Onze activiteiten hierin zijn: veiligheidscoördinatie bij tijdelijke en mobiele werkplaatsen, veiligheidsbegeleiding, veiligheidsopleidingen en examens VCA als erkend examencentrum.

Lees meer...
Asbest & Milieu

Asbest & Milieu

BE-consult kan voor u de verschillende types milieuvergunningen coördineren en uitvoeren, waaronder bijvoorbeeld verzorgen van de aanvraag, het voeren van overleg met gemeente en ondersteunen van de invoering van de voorschriften.

Lees meer...
Opleidingen & examens

Opleidingen & examens

BE-Consult bvba is een erkend opleidingscentrum op het vlak van veiligheid, welzijn en milieu. Wij bieden u hierbij een aantal kwaliteitsvolle diensten aan. De opleidingen worden gegeven in ons opleidingscentrum te Geel of in uw bedrijf, door gekwalificeerde lesgevers.

Maatwerk is eveneens mogelijk.

Lees meer...

Nieuws

Nieuwe toegepaste module besloten ruimte

Aquafin hecht het grootste belang aan veiligheid. Eigen medewerkers en de medewerkers van aannemers die voor hun werken, krijgen dagelijks te maken met specifieke risico’s. Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten ... is afdalen in de infrastructuur vaak nodig.

Gevaar!

Naast het valgevaar zijn de gassen die gevormd worden in het afvalwater een reëel en dodelijk risico. Ze kunnen vrijkomen bij het omwoelen van het bezonken slib, wat onvermijdelijk gebeurt bij de betreding van de ruimte als er afvalwater aanwezig is. In een besloten ruimte kunnen ook een zuurstoftekort of schadelijke/dodelijke gassen voorkomen. Om veilige werkomstandigheden te garanderen, schrijft Aquafin minimumveiligheidsmaatregelen voor aan iedereen die afdaalt in hun besloten ruimte.

Afdalen 2.0

BE-Consult heeft hiervoor een toegepaste module besloten ruimte uitgewerkt voor alle aannemers die dienen te werken in deze besloten ruimtes. , In de opleiding wordt naast de standaard wettelijke opleidingsvoorschriften specifiek ingegaan op de bestaande opleidingsmodule “Werken in besloten Ruimtes” De praktische training worden afgestemd op de door Aquafin geprefereerde materialen.

Lees meer...

BE-Consult door FOD WASO erkend als labo voor asbestanalyses

Wanneer u snel wenst te weten of een materiaal asbesthoudend is, kan u vanaf nu beroep doen op het erkend labo van BE-Consult. BE-Consult beschikt over een erkenning als laboratorium voor de identificatie van asbest in materialen, volgens de methode NEN 5896.  Meer Info over deze dienst: klik hier

Recentelijk werd ook erkenning behaald voor de uitvoering van luchtmetingen naar asbest.

 

Lees meer...

KMO-portefeuille vlotter gebruiken

Wist je dat door toevoeging van het mailadres bij de KBO de registratieprocedure voor de kmo-portefeuille versneld kan worden? Hieronder een tip waardoor u heel wat tijd kan besparen:

Staat het mailadres van jouw onderneming geregistreerd bij de KBO (Kruispuntbank voor ondernemingen)?

  • Neen? Dan wordt de activatielink voor de kmo-portefeuille per post verstuurd.
  • Ja? Super! Dan wordt de activatielink voor de kmo-portefeuille naar dit mailadres verstuurd. Zo kan jouw klant zich sneller registreren.

Lees meer...