Veiligheid & advies

Veiligheid & advies

Het BE-Consult team beschikt over een ruime ervaring in de diverse aspecten van de veiligheid. Onze activiteiten hierin zijn: veiligheidscoördinatie bij tijdelijke en mobiele werkplaatsen, veiligheidsbegeleiding, veiligheidsopleidingen en examens VCA als erkend examencentrum.

Lees meer...
Asbest & Milieu

Asbest & Milieu

BE-consult kan voor u de verschillende types milieuvergunningen coördineren en uitvoeren, waaronder bijvoorbeeld verzorgen van de aanvraag, het voeren van overleg met gemeente en ondersteunen van de invoering van de voorschriften.

Lees meer...
Opleidingen & examens

Opleidingen & examens

BE-Consult bvba is een erkend opleidingscentrum op het vlak van veiligheid, welzijn en milieu. Wij bieden u hierbij een aantal kwaliteitsvolle diensten aan. De opleidingen worden gegeven in ons opleidingscentrum te Geel of in uw bedrijf, door gekwalificeerde lesgevers.

Maatwerk is eveneens mogelijk.

Lees meer...

Nieuws

Heeft u altijd al een een meerwaarde gezien om uw zaken vanuit een ander perspectief te bekijken en zo uw doorlooptijd te optimaliseren?

Dan is dit de kans om uw plannen, ambitie en talent naar grote hoogte te laten stijgen? Word drone piloot!
Met de inwerkingtreding van de EU-uitvoeringsverordening op 31 december 2020, is de training voor UAS-piloten gewijzigd. De beperkingen zijn versoepeld en de vereiste kennis en vaardigheden zijn geoptimaliseerd.

De nieuwe wetgeving laat toe om met een beperkte opleiding en evaluatie een drone professioneel te gaan inzetten voor commerciële activiteiten.

Lees meer...

Uitbreiding infrastructuur en diensten

Tijd voor positiviteit! BE-Consult bouwt dagdagelijks aan preventie en veiligheid en nu bouwen we ook letterlijk.

BE-Consult draagt klanttevredenheid hoog in het vaandel. Met behulp van hun feedback weten we dat cursisten de praktijkopleidingen ten zeerste appreciëren.
Zo werd geboren:  extra praktijkruimte. Er werd een spiksplinternieuwe luifelconstructie gebouwd  met oefenobjecten.  Right in time voor de winteropleidingen!

Lees meer...

Nieuwe toegepaste module besloten ruimte

Aquafin hecht het grootste belang aan veiligheid. Eigen medewerkers en de medewerkers van aannemers die voor hun werken, krijgen dagelijks te maken met specifieke risico’s. Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten ... is afdalen in de infrastructuur vaak nodig.

Gevaar!

Naast het valgevaar zijn de gassen die gevormd worden in het afvalwater een reëel en dodelijk risico. Ze kunnen vrijkomen bij het omwoelen van het bezonken slib, wat onvermijdelijk gebeurt bij de betreding van de ruimte als er afvalwater aanwezig is. In een besloten ruimte kunnen ook een zuurstoftekort of schadelijke/dodelijke gassen voorkomen. Om veilige werkomstandigheden te garanderen, schrijft Aquafin minimumveiligheidsmaatregelen voor aan iedereen die afdaalt in hun besloten ruimte.

Afdalen 2.0

BE-Consult heeft hiervoor een toegepaste module besloten ruimte uitgewerkt voor alle aannemers die dienen te werken in deze besloten ruimtes. , In de opleiding wordt naast de standaard wettelijke opleidingsvoorschriften specifiek ingegaan op de bestaande opleidingsmodule “Werken in besloten Ruimtes” De praktische training worden afgestemd op de door Aquafin geprefereerde materialen.

Lees meer...