Verkoops- en annuleringsvoorwaarden

Algemeen

In het verleden hebben wij nogal wat problemen gehad met personen die zich inschreven in onze cursussen, maar die dan uiteindelijk niet kwamen opdagen.

Gezien de grote vraag naar onze opleidingen kunnen wij het ons niet meer permitteren om mensen te moeten weigeren die effectief wel de cursus gaan volgen ten opzichte van hen die zich inschrijven en niet komen opdagen.

Met de inschrijving verplicht de opdrachtgever zich ertoe deel te nemen aan het programma.
Men gaat akkoord met de algemene, verkoops- en annuleringsvoorwaarden van BE-Consult bvba. Zie onderstaande.

Wij factureren standaard twee lesdagen voorafgaand de opleiding.

Door overmacht kan BE-consult opleidingen verplaatsen.  Dit in overleg met de klant.
BE-Consult zal alles in zijn werk stellen dit binnen de kortst mogelijke termijn op te lossen.

Open opleidingen en examen

Bij annulatie de dag van of minder dan drie lesdagen voor aanvang van het programma is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Als uitzondering aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

Gesloten opleidingen en examen

Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven lesdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 50% van het inschrijvingsbedrag. 
Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan drie werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Als uitzondering aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).