Verkoops- en annuleringsvoorwaarden

Algemeen

Met de inschrijving verplicht de opdrachtgever zich ertoe deel te nemen aan het programma.
Men gaat akkoord met de algemene, verkoops- en annuleringsvoorwaarden van BE-Consult bvba. Zie onderstaande.

Wij factureren standaard twee dagen voorafgaand de opleiding.

Door overmacht kan BE-consult de opleiding verplaatsen.  Dit in overleg met de klant.
BE-Consult zal alles in zijn werk stellen dit binnen de kortst mogelijke termijn op te lossen.

Open opleidingen en examen

Bij annulatie de dag van of minder dan drie werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Als uitzondering aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).

Gesloten opleidingen en examen

Bij annulatie van de inschrijving meer dan zeven werkdagen voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 50% van het inschrijvingsbedrag. 
Bij annulatie op de zevende werkdag of minder dan drie werkdagen voor aanvang van het programma is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Als uitzondering aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van het doktersattest) of bij “uit dienst” (met bewijs van de zaakvoerder).