VCA begeleiding - VCA* - VCA** - VCA P - VCU

Voor welke bedrijven is de VCA-certificatie bedoeld?

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM=Veiligheid, Gezondheid en Milieu).

VCA is bedoeld voor aannemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn:vca begeleiding

 • werktuigbouwkundige activiteiten,bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, constructie,...
 • elektrotechniek en procesbesturing, bijvoorbeeld: onderhoud procesbesturingssystemen, onderhoud elektrische systemen, constructie,…
 • bouwkundige werkzaamheden
 • overige technische diensten, zoals:
 • isolatie (aanbrengen/verwijderen)
 • steigerbouw, industriële stellingbouw
 • industrieel reinigen
 • stralen/conserveren/schilderen
 • verticaal transport, horizontaal transport, hefwerktuigen
 • brand- en mangatwachten, veiligheidswachten
 • inspectiewerkzaamheden (röntgen etc.),…

VCA is NIET bedoeld voor studie-, project-, coördinatie en engineeringsbureaus én voor zelfstandigen. Door de structuur en de inhoud van de certificeringscritia is certificeren niet mogelijk of niet zinvol. (bijv. geen echte machines, geen werknemers,...)

De keuze tussen een VCA-certificaat en een BeSaCC-attest hangt af van verschillende factoren zoals

 • de eisen gesteld door de opdrachtgever;
 • de aard van de risico's (werkzaamheden met een verhoogd risico: VCA-certificaat!);
 • eigen mogelijkheden van het bedrijf.

Binnen VCA zijn er 3 mogelijkheden:

1.VCA* Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

2. VCA** Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

3. VCA petrochemie Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Uiteindelijk is het de opdrachtgever die bepaalt of u een VCA-certificaat dient te hebben!

Wat kan BE-Consult voor u doen?

Als blijkt dat u een VCA-certificaat nodig heeft, kunnen wij u begeleiden bij de opstelling van het dossier voor de certificatieaanvraag.
Concreet betekent dit onder andere:

 • Inventarisatie van de reeds bestaande werkwijze – procedures en documenten.
 • Opstellen van een organisatieplanning met de verschillende stappen.
 • Opstellen van een beleidsverklaring en bijhorend actieplan.
 • Het opstarten van een VCA systeem conform de voorschriften.
 • Het uitvoeren van een pré-audit conform de voorschriften van VCA.
 • Nakijken in hoeverre de reeds opgestelde documenten overeenkomen met de VCA eisen.
 • Het organiseren van de eerste directiebeoordeling.


De veiligheidsopleidingen en VCA-attesten vormen een belangrijk criteria binnen VCA-certificeringsgebeuren. BE-Consult is een erkend VCA-examencentrum en biedt tevens de opleidingen VCA-basis en VCA-VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) op geregelde tijdstippen aan.