BeSaCC begeleiding

Voor welke bedrijven is de BeSaCC-certificatie bedoeld?

BeSaCC staat voor Belgian Safety Criteria for Contractors en is bedoeld voor Belgische bedrijven die geen werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico, maar wel een VGM-beheersysteem (VGM=Veiligheid, Gezondheid en Milieu) willen opzetten of hun huidige situatie willen verbeteren. BeSaCC heeft bestaansrecht naast en sluit nauw aan op VCA.
Ook eenmansbedrijven in België kunnen van BeSaCC gebruik maken.

Voorbeelden van werkzaamheden met eerder beperkte risico’s of in een weinig risicovolle omgeving:  bouw vca begeleiding copy

 • klassieke schoonmaak
 • schilder- en onderhoudswerkzaamheden
 • bouwkundige werkzaamheden in een niet-productie omgeving
 • tuinaanleg/groendiensten

De gestelde minimumeisen in het BeSaCC-systeem zijn minder zwaar dan deze voor de VCA-certificering. BeSaCC kan in bepaalde gevallen ook beschouwd worden als een eerste stap in de richting van een VCA.

De keuze tussen een VCA-certificaat en een BeSaCC-attest hangt af van verschillende factoren zoals

 • de eisen gesteld door de opdrachtgever;
 • de aard van de risico's;
 • de eigen mogelijkheden van het bedrijf.

Wat kan BE-Consult voor u doen?

Als blijkt dat u een VCA-certificaat nodig heeft, kunnen wij u begeleiden bij de opstelling van het dossier voor de certificatieaanvraag.

Concreet betekent dit onder andere:

 • Opmaak BeSaCC-dossier voor veiligheidsborging.
 • Inventarisatie van de reeds bestaande werkwijze – procedures en documenten.
 • Nakijken in hoeverre de reeds bestaande documenten overeenkomen met de eisen van Besacc.
 • Opstellen van een organisatieplanning met de verschillende stappen.
 • Opstellen van een beleidsverklaring en bijhorend actieplan.
 • Het opstarten van een Besacc-systeem conform de voorschriften.

Het BeSaCC-certificeringsgebeuren baseert zich, net zoals de VCA-certificering, op veiligheidsopleidingen en VCA-attesten voor alle medewerkers. Het bezitten van geldige VCA-attesten vormt een minimumeis om een BeSaCC-certificaat te behalen. BE-Consult is een erkend VCA-examencentrum en biedt tevens de opleidingen VCA-basis en VCA-VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) op geregelde tijdstippen aan.