Examenreglement

1. Voor het examen

1.1. De kandidaten dienen hun identiteitskaart of paspoort klaar te leggen ter controle van hun identiteit.
1.2. Tevens wordt gevraagd om de GSM uit te zetten.
1.3. Herexamen melden aan examinator.
1.4. De tafels dienen leeg te zijn: geen boeken of andere papieren dan deze nodig voor het examen worden toegelaten.

Voor het examen effectief start, wordt aan de hand van een filmpje dit examenreglement getoont aan de kandidaten.

2. Tijdens het examen: al onze examen worden digitaal afgenomen met laptops

2.1. Er kunnen 3 types VCA-examen afgelegd worden
2.1.1.VCA Basis : Dit examen telt 40 vragen. De kandidaten krijgen hiervoor 1 uur tijd. Zij dienen 64,5% vragen correct te hebben om geslaagd te zijn.
2.1.2.VCA VOL : Dit examen telt 70 vragen. De kandidaten krijgen hiervoor 1.15 uur tijd. Zij dienen 64,5%vragen correct te hebben om geslaagd te zijn.
2.1.3.VCU-VIL : Dit examen telt 70 vragen. De kandidaten krijgen hiervoor 1.15 uur tijd. Zij dienen 64,5% vragen correct te hebben om geslaagd te zijn.
2.2. Tijdens het examen worden de persoonlijke gegevens getoetst aan het identiteitsbewijs.
2.3. De examenvragen verschijnen op de computer. De antwoorden worden aangeduid op de antwoordlijst door het aanklikken van het (de) juiste bolletje (s).
2.4. De punten worden geteld door het aantal juist aangeduide antwoorden bij elkaar op te tellen.  Bij dropdownvragen moeten alle 4 de vragen correct beantwoord zijn om de volledige punten,  2 antwoorden juist en 2 fout geeft geen punten;
2.5. Tijdens het examen heerst er stilte en zal de examinator geen vragen beantwoorden. Indien er bemerkingen of suggesties zijn aangaande een bepaalde vraag of het examen, dan kan de kandidaat dit neerschrijven op een suggestie- of klachtenformulier. Deze zijn te bevragen bij de examinator.

3. Na het examen

3.1. De kandidaat verwittigt de examinator dat hij klaar is en levert alle documenten in.
3.2. De kandidaat tekent de handout met resultaat af en verlaat in stilte de zaal.

4. Verbetering examen en diploma

4.1. De deelnemer kent zijn resultaat onmiddellijk na het afsluiten van zijn examen.

4.2. Indien geslaagd, zal het attest per post worden opgestuurd naar de aanvrager van het examen, na betaling van de factuur. Duplicaten worden schriftelijk aangevraagd.

4.3. Het diploma is 10 jaar geldig.
4.4. De gegevens zijn raadpleegbaar via het centrale diplomaregister op volgend adres:  klik hier   
4.5. Indien uw gegevens niet correct zijn, kan u een correctie van het diploma aanvragen bij het examencentrum.  U dient hierbij uw identiteitskaart voor te leggen.

5. Fraude

5.1. In geval van fraude tijdens het examen, zal de kandidaat geschorst worden en dient hij het examencentrum te verlaten. Het centrum zal deze fraude meedelen aan de Technische commissie.
5.2. In geval van fraude met het diploma, zal het diploma nietig verklaard worden. Het centrum zal deze fraude meedelen aan de Technische commissie.