Examenreglement VCA

Voor het examen

De kandidaten dienen hun identiteitsbewijs bij te hebben ter controle van hun identiteit.
GSM's / handboeken / notities zijn niet toegestaan in het examenlokaal.

Voor het examen effectief start, licht de examinator het examenreglement toe aan de kandidaten.

Tijdens het digitale examen

Er kunnen verschillende types VCA-examens afgelegd worden:
- VCA Basis: Dit examen telt 40 vragen. De kandidaten krijgen 60 minuten (NL/EN/FR/DE/PL/RO);
- VCA Basis voorlees: Dit examen telt 40 vragen. De kandidaten krijgen 75 minuten (NL/EN/FR/DE/PL/RO);
- VCA-VOL:  Dit examen telt 70 vragen. De kandidaten krijgen 60 minuten (NL/EN/FR/DE);
- VCU-VIL:    Dit examen telt 70 vragen. De kandidaten krijgen 75 minuten (NL/FR).

Om te slagen dient men minstens 64,5% te halen.

De examenvragen verschijnen op de computer. Het zijn ja-neenvragen, meerkeuzevragen of dropdownvragen. 
De punten worden berekend door het aantal juist beantwoorde vragen bij elkaar op te tellen. 
Bij dropdownvragen moet de volledige vraag correct zijn om de volledige punten te halen.
Tijdens het examen heerst er volledige stilte.
Indien er bemerkingen of suggesties zijn aangaande het examen, kan de kandidaat dit neerschrijven op een suggestie- of klachtenformulier. Deze zijn te verkrijgen bij de examinator.

Na het examen

De kandidaat verwittigt de examinator dat hij klaar is en levert alle documenten in.
De kandidaat ondertekent de handout met resultaat en verlaat in stilte de zaal.

Verbetering examen en diploma

De deelnemer kent zijn resultaat onmiddellijk na het afsluiten van zijn examen.

Indien geslaagd, zal het attest per post worden opgestuurd naar de aanvrager van het examen, na betaling van de factuur.
Het diploma is 10 jaar geldig.
De gegevens zijn raadpleegbaar via het centrale diplomaregister via volgende link: https://csm-examen.be/cdr 
Indien uw gegevens niet correct zijn, kan u een correctie van het diploma aanvragen bij het examencentrum. U dient hierbij uw identiteitskaart voor te leggen.
Duplicaten kunnen aangevraagd worden via het formulier dat terug te vinden is op onze website: https://www.be-consult.be/duplicaat-attest

Fraude

In geval van fraude tijdens het examen zal de kandidaat geschorst worden en dient hij onmiddellijk het examenlokaal te verlaten.
In geval van fraude zal het diploma nietig verklaard worden.
Het centrum zal elke vorm van fraude meedelen aan de Technische commissie.

 

EXAMENREGLEMENT Risicovolle Taken

Voor het theoretisch examen

De kandidaten dienen hun identiteitsbewijs bij te hebben ter controle van hun identiteit.
GSM's / handboeken / notities zijn niet toegestaan in het examenlokaal.

Indien het gaat om een herexamen, meldt men dit op voorhand bij de examinator.

Voor het examen effectief start, licht de examinator het examenreglement toe aan de kandidaten.

2. Tijdens het theoretisch examen (digitaal)

Er kunnen 5 types RT-examen afgelegd worden
- IS-001 : Dit examen telt 21 vragen. De kandidaten krijgen 30 minuten (NL/ENG);
- IS-003 : Dit examen telt 21 vragen. De kandidaten krijgen 30 minuten (NL/ENG);
- IS-005 : Dit examen telt 27 vragen. De kandidaten krijgen 40 minuten (NL/ENG);
- IS-007 :  Dit examen telt 21 vragen. De kandidaten krijgen 30 minuten (NL);
- IS-081 : Dit examen telt 21 vragen. De kandidaten krijgen 30 minuten (NL);

Om te slagen dient men minstens 64,5% te halen.

Bij 21 vragen komt dit neer op ≥14/21.
Bij 27 vragen komt dit neer op ≥18/27.

De examenvragen verschijnen op de computer. De antwoorden worden aangeduid door het aanklikken van het juiste vakje.
Er is telkens maar één correct antwoord.
De punten worden berekend door het aantal juist beantwoorde vragen bij elkaar op te tellen.
Tijdens het examen heerst er volledige stilte.
Indien er bemerkingen of suggesties zijn aangaande het examen, kan de kandidaat dit neerschrijven op een suggestie- of klachtenformulier. Deze zijn te verkrijgen bij de examinator.

Na het theoretisch examen

De kandidaat verwittigt de examinator dat hij klaar is. 
De kandidaat ondertekent de hand-out met resultaat (genoteerd als 'ok' of 'nok') en verlaat in stilte de zaal.

Verbetering examen en diploma

De deelnemer kent zijn resultaat onmiddellijk na het afsluiten van zijn examen.

Indien geslaagd, zal het attest per post worden opgestuurd naar de aanvrager van het examen, na betaling van de factuur.
De geldigheidsduur varieert naargelang het type examen:
- Het diploma IS-001, IS-003, IS-005 en IS-081 is 5 jaar geldig;
- Het diploma IS-007 is 3 jaar geldig.
De gegevens zijn raadpleegbaar via het centrale diplomaregister via volgende link: https://csm-examen.be/cdr 
Indien uw gegevens niet correct zijn, kan u een correctie van het diploma aanvragen bij het examencentrum. U dient hierbij uw identiteitskaart voor te leggen.
Duplicaten kunnen aangevraagd worden via het formulier dat terug te vinden is op onze website: https://www.be-consult.be/duplicaat-attest

Fraude

In geval van fraude tijdens het examen zal de kandidaat geschorst worden en dient hij onmiddellijk het examenlokaal te verlaten.
In geval van fraude zal het diploma nietig verklaard worden.
Het centrum zal elke vorm van fraude meedelen aan de Technische commissie.

Praktische test

Er kunnen 5 types RT-examens afgelegd worden.

De tijden bij praktische examens zijn niet algemeen vastgelegd voor alle oefeningen. Men spreekt algemeen over richttijden terwijl sommige oefeningen een minimumduur hebben en anderen een maximumduur per deel van de praktijkoefening.

In praktijk worden de oefeningen getimed en per oefening wordt er tijdslimiet opgelegd.  

- IS-001 : Deze test telt 11 oefeningen. De kandidaten krijgen 30 minuten (NL/ENG);
- IS-003 : Deze test telt 7 oefeningen. De kandidaten krijgen 30 minuten (NL/ENG);
- IS-005 : Deze test telt 13 oefeningen (8 voor knikarm en 5 voor schaarlift). De kandidaten krijgen 30 minuten (NL/ENG);
- IS-007 : Deze test telt 5 oefeningen. De kandidaten krijgen 45 minuten (NL);
- IS-081 : Deze test telt 7 oefeningen. De kandidaten krijgen 30 minuten (NL).

Om te slagen dient men minstens 64,5% te halen.

Er wordt beoordeeld aan de hand van een evaluatiedocument. Hierop worden alle criteria vermeld. 
De examinator kan ten alle tijden het examen stilleggen, indien er een te groot risico is voor de deelnemer zelf of anderen in de omgeving.