Examenreglement

1. Voor het examen

1.1. De kandidaten dienen hun identiteitskaart of paspoort klaar te leggen ter controle van hun identiteit.
1.2. Tevens wordt gevraagd om de GSM uit te zetten.
1.3. De tafels dienen leeg te zijn: geen boeken of andere papieren dan deze nodig voor het examen worden toegelaten.

Voor het examen effectief start, wordt aan de hand van een filmpje dit examenreglement getoont aan de kandidaten.

2. Tijdens het examen: al onze examen worden digitaal afgenomen met laptops

2.1. Er kunnen 3 types VCA-examen afgelegd worden
2.1.1.VCA Basis : Dit examen telt 40 vragen. De kandidaten krijgen hiervoor 1 uur tijd. Zij dienen 64,5% vragen correct te hebben om geslaagd te zijn.
2.1.2.VCA VOL : Dit examen telt 70 vragen. De kandidaten krijgen hiervoor 1.15 uur tijd. Zij dienen 64,5%vragen correct te hebben om geslaagd te zijn.
2.1.3.VCU-VIL : Dit examen telt 70 vragen. De kandidaten krijgen hiervoor 1.15 uur tijd. Zij dienen 64,5% vragen correct te hebben om geslaagd te zijn.
2.2. De examenvragen verschijnen op de computer. De antwoorden worden aangevinkt met behulp van een computermuis.
2.3. De punten worden geteld door het aantal juist aangeduide antwoorden bij elkaar op te tellen.  Bij dropdownvragen moeten alle 4 de vragen correct beantwoord zijn om de volledige punten,  2 antwoorden juist en 2 fout geeft geen punten;
2.4. Tijdens het examen heerst er stilte en zal de examinator geen vragen beantwoorden. Indien er bemerkingen of suggesties zijn aangaande een bepaalde vraag of het examen, dan kan de kandidaat dit neerschrijven op een suggestie- of klachtenformulier. Deze zijn te bevragen bij de examinator.

3. Na het examen

3.1. De kandidaat verwittigt de examinator dat hij klaar is en levert alle documenten in.
3.2. De kandidaat tekent de handout met resultaat af en verlaat in stilte de zaal.

4. Verbetering examen en diploma

4.1. De deelnemer kent zijn resultaat onmiddellijk na het afsluiten van zijn examen.

4.2. Indien geslaagd, zal het attest per post worden opgestuurd naar de aanvrager van het examen, na betaling van de factuur. Duplicaten worden schriftelijk aangevraagd.

4.3. Het diploma is 10 jaar geldig.
4.4. De gegevens zijn raadpleegbaar via het centrale diplomaregister op volgend adres: https://csm-examen.be/cdr 
4.5. Indien uw gegevens niet correct zijn, kan u een correctie van het diploma aanvragen bij het examencentrum.  U dient hierbij uw identiteitskaart voor te leggen.

5. Fraude

5.1. In geval van fraude tijdens het examen, zal de kandidaat geschorst worden en dient hij het examencentrum te verlaten. Het centrum zal deze fraude meedelen aan de Technische commissie.
5.2. In geval van fraude met het diploma, zal het diploma nietig verklaard worden. Het centrum zal deze fraude meedelen aan de Technische commissie.

 

EXAMENREGLEMENT Risicovolle Taken

1. Voor het theoretisch examen

1.1. De kandidaten dienen hun identiteitskaart of paspoort klaar te leggen ter controle van hun identiteit.
1.2. GSM mogen in geen geval zichtbaar zijn. Wij vragen om het toestel volledig uit te schakelen.
1.3. Herexamen melden aan examinator.
1.4. De tafels dienen leeg te zijn: geen boeken of andere papieren dan deze nodig voor het examen worden toegelaten.

1.5. Schoolborden in het examenlokaal worden afgeveegd.

Voor het examen effectief start, legt de examinator het examenreglement uit aan de kandidaten.

2. Tijdens het theoretisch examen: al onze examen worden digitaal afgenomen met laptops

2.1. Er kunnen 5 types RT-examen afgelegd worden
2.1.1.IS-001 : Dit examen telt 21 vragen. De kandidaten krijgen hiervoor 30 minuten tijd. Zij dienen 64,5% vragen correct te hebben om geslaagd te zijn. (NL/ENG)
2.1.2.IS-003 : Dit examen telt 21 vragen. De kandidaten krijgen hiervoor 30 minuten tijd. Zij dienen 64,5%vragen correct te hebben om geslaagd te zijn. (NL/ENG)
2.1.3.IS-005 : Dit examen telt 27 vragen. De kandidaten krijgen hiervoor 40 minuten tijd. Zij dienen 64,5% vragen correct te hebben om geslaagd te zijn. (NL/ENG)
2.1.4.IS-007 :  Dit examen telt 21 vragen. De kandidaten krijgen hiervoor 30 minuten tijd. Zij dienen 64,5%vragen correct te hebben om geslaagd te zijn. (NL)
2.1.5.IS-081 : Dit examen telt 21 vragen. De kandidaten krijgen hiervoor 30 minuten tijd. Zij dienen 64,5%vragen correct te hebben om geslaagd te zijn. (NL)

2.2. Tijdens het examen worden de persoonlijke gegevens getoetst aan het identiteitsbewijs.
2.3. De examenvragen verschijnen op de computer. De antwoorden worden aangeduid op de antwoordlijst door het aanklikken van het (de) juiste bolletje (s).
Er is telkens maar één correct antwoord.
2.4. De punten worden geteld door het aantal juist aangeduide antwoorden bij elkaar op te tellen. 
2.5. Tijdens het examen heerst er stilte en zal de examinator geen vragen beantwoorden. Indien er bemerkingen of suggesties zijn aangaande een bepaalde vraag of het examen, dan kan de kandidaat dit neerschrijven op een suggestie- of klachtenformulier. Deze zijn te bevragen bij de examinator.

3. Na het theoretisch examen

3.1. De kandidaat verwittigt de examinator dat hij klaar is. Het digitaal examen wordt gezamenlijk afgesloten en het resultaat is meteen zichtbaar.  
3.2. De kandidaat tekent de hand-out met resultaat (ok of nok) af en verlaat in stilte de zaal.

4. Verbetering examen en diploma

4.1. De deelnemer kent zijn resultaat onmiddellijk na het afsluiten van zijn examen.

4.2. Indien geslaagd, zal het attest per post worden opgestuurd naar de aanvrager van het examen, na betaling van de factuur. Duplicaten worden schriftelijk aangevraagd.

4.3. De geldigheidsduur varieert naargelang het type examen
4.3.1 Het diploma IS-001, IS-003, IS-005 en IS-081 zijn 5 jaar geldig.
4.3.2 Het diploma IS-007 is 3 jaar geldig.

4.4. De gegevens zijn raadpleegbaar via het centrale diplomaregister op volgend adres: https://csm-examen.be/cdr   
4.5. Indien uw gegevens niet correct zijn, kan u een correctie van het diploma aanvragen bij het examencentrum.  U dient hierbij uw identiteitskaart voor te leggen.

5. Fraude

5.1. In geval van fraude tijdens het examen, zal de kandidaat geschorst worden en dient hij het examencentrum te verlaten. Het centrum zal deze fraude meedelen aan de Technische commissie.
5.2. In geval van fraude met het diploma, zal het diploma nietig verklaard worden. Het centrum zal deze fraude meedelen aan de Technische commissie. 

6. Praktische test

6.1. Er kunnen 5 types RT-examen afgelegd worden.

De tijden bij praktische examen zijn niet algemeen vastgelegd voor alle oefeningen. Men spreekt algemeen over richttijden terwijl sommige oefeningen een minimumduur hebben en anderen een maximumduur per deel praktijkoefening.

In praktijk worden nu de oefeningen getimed en per oefening wordt er tijdslimiet opgelegd.  

6.1.1.IS-001 : Deze test telt 11 oefeningen. De kandidaten krijgen hiervoor 30 minuten tijd. Zij dienen 65% correct uit te voeren om geslaagd te zijn. (NL/ENG)
6.1.2.IS-003 : Deze test telt 7 oefeningen. De kandidaten krijgen hiervoor 30 minuten tijd. Zij dienen 65% correct uit te voeren om geslaagd te zijn. (NL/ENG)
6.1.3.IS-005 : Deze test telt 12 oefeningen (7 voor knikarm en 5 voor schaarlift). De kandidaten krijgen hiervoor 30 minuten tijd. Zij dienen 65% correct uit te voeren om geslaagd te zijn. (NL/ENG)
6.1.4.IS-007 : Deze test telt 5 oefeningen. De kandidaten krijgen hiervoor 45 minuten tijd. Zij dienen 65% correct uit te voeren om geslaagd te zijn. (NL)
6.1.5.IS-081 : Deze test telt 7 oefeningen. De kandidaten krijgen hiervoor 30 minuten tijd. Zij dienen 65% correct uit te voeren om geslaagd te zijn. (NL)

6.2. Praktijk wordt beoordeeld aan de hand van evaluatiedocument.
Hierop worden alle criterium vermeld. Bij meer dan 1 "Rode Fout" wordt het examen meteen stilgelegd. Men scoort hiervoor dan onvoldoende.

De examinator kan ten alle tijden het examen stilleggen, indien er een te groot risico is voor de deelnemer zelf of anderen in de omgeving.