Werken op hoogte opfrissing (WH) + hoogwerker opfrissing (HW)

Doelstelling

Veilig werken op hoogte, gebruikmakend van ladders, stellingen, hoogwerkers.

Doelgroep

Alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren op hoogte en hun attest wensen te vernieuwen.

Programma

Theorie

 • De verschillende steigerklassen – samenstellende delen
 • De verschillende verankeringpatronen
 • Documenten voor montage en gebruik
 • De berekeningsnota, het montageschema en de controlelijst
 • Signalisatie, afsluiten van de steiger en de werkzone
 • De verschillende types en bouw van een hoogwerker
 • Procedures, handelingen en controles bij het werken van een hoogwerker
 • Belasting en stabiliteit
 • Nooddaalsystemen herkennen en kunnen bedienen

Praktijk

 • Monteren, demonteren en ombouwen van een steiger
 • Controleren van een steiger
 • Correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Toepassen van veiligheids- en verkeersregels
 • Veilig opstellen van de hoogwerker
 • Gebruik van de noodbediening
 • Dagelijkse inspectie van hoogwerker
 • Keuringsdocumenten controleren

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Cursusboek
 • Praktische oefeningen

Getuigschrift van deelname

Na het afleggen van een praktische evaluatie ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname. Indien u werkzaamheden uitvoert in de (petro)chemische sector, dient u voor deze opleiding/ module een toetsing af te leggen door een erkend examencentrum risicovolle taken. BE- Consult kan dit op aanvraag voorzien via een externe partner.

Praktische info

 • De opleiding duurt 8 uur of 1 lesdag.
 • De inhoud van deze opleiding is in overeenstemming met het Register risicovolle taken VCA (IS-009, werken met persoonlijke valbeveiliging) en kadert zich binnen het KB 'Werken op hoogte' (31 augustus 2005, BS 15 september 2005)
 • Deze opleiding wordt gegeven in open opleiding of bedrijfsintern.
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's inVlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, …