Werken op hoogte module 1 (WH1)

Doelstelling

Theoretische kennis verwerven en het zich eigen maken van veiligheidsaspecten bij werkzaamheden op hoogte

Doelgroep

Alle medewerkers die werkzaamheden uitvoeren op hoogte

Programma

Theorie

 • Terminologie: veiligheidsfunctie en werkvergunningen
 • Algemene veiligheidsregels
 • Valgevaar en risico’s
 • Valbeveiligingssystemen, werktuiguitrustingen en verankering
 • Ladders

Praktijk

 • Veilig plaatsen en werken met ladders
 • Aantrekken van een veiligheidsharnas
 • Toepassen algemene veiligheidsregels
 • Beveiliging op platte daken
 • Het toepassen van verankeringspunten
 • Menselijke veiligheid en een slachtoffer in veilige toestand kunnen brengen

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Cursusboek

Getuigschrift van deelname

U ontvangt na afloop een getuigschrift van deelname aan deze opleiding.

Praktische info

 • De opleiding duurt 4 uur of ½ lesdag.
 • De inhoud van deze opleiding is in overeenstemming met het Register risicovolle taken VCA (IS-009, werken met persoonlijke valbeveiliging) en kadert zich binnen het KB 'Werken op hoogte' (31 augustus 2005, BS 15 september 2005)
 • Deze opleiding wordt gegeven in open opleiding of bedrijfsintern.
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's inVlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, …