Veiligheidswacht OPFRISSING IS-007 ervaren deelnemers - 1 lesdag

 

Doelstelling

De risico's tonen van het werken in besloten ruimten en medewerkers ertoe aanzetten zich te houden aan richtlijnen en voorschriften voor het werken in besloten ruimten. Het verwerven van de nodige vaardigheden om een veilige betreding te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

Medewerkers  die een besloten ruimte betreden en er werkzaamheden verrichten.

Deze medewerkers volgen een opfriscursus en zijn dus ervaren en beschikken reeds over een attest IS-081.

De deelnemer zijn minstens 18 jaar oud en zijn medisch geschikt verklaard voor de uitoefening van deze veiligheidsfunctie.

Programma

Theorie

 • Het doel, interpreteren en naleven van de betredingsvergunning
 • Gevaren en risico’s
 • Regelgeving
 • Preventiemaatregelen
 • Taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
 • Basistechnieken tot ventilatie van besloten ruimten
 • Betredingshulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ademhalingsbescherming
 • Basistechnieken communicatie
 • Metingen van concentraties

Praktijk

 • Betredingshulmpiddelen correct gebruiken
 • Betredingsvergunning gebruiken
 • Registratie van betreders kunnen uitvoeren
 • Metingen van concentraties

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Praktische oefeningen
 • Syllabus

Getuigschrift van deelname

Na het succesvol afleggen van een theoretisch en praktisch examen ontvangen de cursisten een IS-007-certificaat.

Praktische info

 • De opleiding duurt 8 uur of 1 lesdag.
 • Groepsgrootte: max 8 personen
 • De attesten zijn 3 jaar geldig.
 • Deze opleiding wordt in gesloten opleiding of bedrijfsintern gegeven
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, …

Data & inschrijven

Verdere inlichtingen

opleidingen@be-consult.be
Bel: +32 (0)14/56.32.46

Erkenningen

kmo portefeuille
fod waso
besacc
volta
Bouwunie
fvb
FTMA Sectorfonds Metaal Antwerpen
FTML Sectorfonds Metaal Limburg
Educam
Healtium
Aquafin
Qfor
Alimento
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

Alle open-opleidingen