Veiligheidswacht - procedure Aquafin afdalen 2.0 (met voorkennis)

Doelstelling

Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten, … is afdalen in de infrastructuur vaak nodig.

Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Naast het valgevaar zijn de gassen in het afvalwater een reëel en dodelijk risico.

Aquafin vindt de veiligheid van iedereen belangrijk, zowel die van de eigen medewerkers als die van de aannemers en leveranciers die voor ons werken

Doelgroep

Aannemers, studiebureaus, ruimfirma's en personeel van Aquafin die bij de uitvoering van hun taak het rioolstelsel of een waterzuiveringsinstallatie moeten betreden of de taak van veiligheidswacht moeten uitoefenen, kunnen een opleiding volgen.

Je leert op een veilige en efficiënte manier riolen en waterzuiveringsinstallaties betreden. Je verwerft de nodige competentie om de taak van veiligheidswacht te kunnen uitoefenen in deze specifieke werksituaties

De deelnemers zijn minstens 18 jaar oud en beschikken over een verklaring van medische geschiktheid.

Programma

Theorie

 • Het doel, interpreteren en naleven van de betredingsvergunning
 • Gevaren en risico’s
 • Regelgeving
 • Preventiemaatregelen
 • Taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
 • Basistechnieken tot ventilatie van besloten ruimten
 • Betredingshulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ademhalingsbescherming
 • Basistechnieken communicatie
 • Metingen van concentraties

Praktijk

 • Betredingshulmpiddelen correct gebruiken
 • Betredingsvergunning gebruiken
 • Registratie van betreders kunnen uitvoeren
 • Metingen van concentraties

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Praktische oefeningen
 • Syllabus

Getuigschrift van deelname

Na het afleggen van een theoretisch en praktisch examen ontvangen de cursisten een standaardattest van deelname. 

Praktische info

 • Attest is 5 jaar geldig.
 • Groepsgrootte: max 10 personen
 • Deze opleiding wordt tevens in gesloten opleiding of bedrijfsintern gegeven
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, …

Data & inschrijven

 • 2021
 • 2022

Verdere inlichtingen

opleidingen@be-consult.be
Bel: +32 (0)14/56.32.46

Erkenningen

kmo portefeuille
fod waso
besacc
volta
Bouwunie
fvb
FTMA Sectorfonds Metaal Antwerpen
FTML Sectorfonds Metaal Limburg
Educam
Healtium
Aquafin
Qfor
Alimento
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

Alle open-opleidingen