Milieuadministratie (MIL)

Doelstelling

U krijgt een goed inzicht in de verschillende technische en administratieve bepalingen waaraan u moet voldoen. U profiteert van de ervaringsuitwisseling en wisselwerking tussen collega-milieuverantwoordelijken en andere professionals die met deze materie bezig zijn. U krijgt een duidelijk antwoord op uw concrete vragen.

Doelgroep

Milieuverantwoordelijken, milieucoördinatoren, verantwoordelijken kwaliteit, verantwoordelijken veiligheid, algemeen directeuren & zaakvoerders, preventieadviseurs, bodemdeskundigen, verantwoordelijken ruimtelijke ordening, she-managers, sheq-managers, ingenieurs, product managers & service managers, ...

Programma

Milieuwetgeving: theoretische toelichting

  • Milieuwetgeving: praktische benadering:
  • Milieuchecklist
  • Milieuvergunningsaanvraag
  • Algemene milieuvoorwaarden
  • Sectoriale milieuvoorwaarden

Raakvlakken met de 7 domeinen van de welzijnswetgeving

Lesmethode

  • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
  • Syllabus

Attest

U ontvangt na afloop een getuigschrift van deelname aan deze opleiding.

Praktische info

  • De opleiding duurt 8 uur of 1 lesdag.
  • Deze opleiding wordt gegeven in open opleiding of bedrijfsintern.
  • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's inVlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, …