BRAND - initiatie kleine blusmiddelen - Bullseye

Doelstelling

 • Het correct toepassen van de verschillende blustechnieken aan de hand van de Bullseye, een digitaal blussysteem.
 • Situaties herkennen en correct te reageren

Doelgroep

De opleiding is geschikt voor iedereen op de werkvloer. 

Programma

Theorie

 • Wat is een brand en hoe ontstaat het?
 • Brandpreventie: enkele tips
 • Brandklassen
 • De eerste blusmiddelen toepassen

 

Praktijk

Het BullsEye-systeem simuleert vuur op een digitale manier. Via sensoren detecteert het systeem waar u de blusser op richt, varieert het de grootte van de vlammen op het scherm en checkt het of u het vuur gedoofd krijgt.  Het is een propere en realistische manier om te leren werken met een brandblustoestel.

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Syllabus
 • Praktische oefeningen aan de hand van een digitaal blussysteem.

Getuigschrift van deelname

Na deelname aan de opleiding ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname aan deze opleiding.

Praktische info

 • De opleiding duurt 2 uur maar kan op vraag uitgebreid worden tot een halve lesdag.
 • Aantal toegelaten deelnemers: o per groep
 • Mogelijkheid tot meerdere sessies per lesdag.
 • Deze opleiding wordt gegeven in open opleiding of bedrijfsintern.
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, ….

Data & inschrijven

 • 2020
 • 2021

Verdere inlichtingen

Contactpersoon: Ilka Hertogs

opleidingen@be-consult.be
Bel: +32 (0)14/56.32.46

Erkenningen

kmo portefeuille
fod waso
besacc
volta
Bouwunie
fvb
FTMA Sectorfonds Metaal Antwerpen
FTML Sectorfonds Metaal Limburg
Educam
Healtium
Aquafin
Qfor

Alle open-opleidingen