Veiligheidswacht - Besloten ruimten

 

Doelstelling

De risico's tonen van het werken in besloten ruimten en medewerkers ertoe aanzetten zich te houden aan richtlijnen en voorschriften voor het werken in besloten ruimten. Het verwerven van de nodige vaardigheden om een veilige betreding te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

Medewerkers die als buitenwacht instaan voor het veiligheidstoezicht op werknemers die een besloten ruimte betreden en er werkzaamheden verrichten en die in geval van nood instaan voor de uitvoering van de eerstelijnsinterventie.

De opleiding is conform het lastenboek risicovolle taken.  Het examen voor de petrochemie wordt voorlopig niet afgenomen. Het nummer IS007 wordt daarom  niet op het attest vermeld.

Indien het bedrijf dit wenst, kan deze opleiding aangeboden worden in combinatie met  het gebruik van onafhankelijke adembescherming. 

De deelnemer zijn minstens 18 jaar oud, en beschikken over een verklaring van medische geschiktheid en zijn in het bezit van een geldig attest werken met onafhankelijke adembescherming of een brevet voor beroepsduikers dat werd uitgereikt door een duikschool lid van IDSA of IMCA, waarbij aangetoond moet worden dat de laatst ingelogde duik minder dan 5 jaar geleden is.

Programma

Theorie

 • Het doel, interpreteren en naleven van de betredingsvergunning
 • Gevaren en risico’s
 • Regelgeving
 • Preventiemaatregelen
 • Taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
 • Basistechnieken tot ventilatie van besloten ruimten
 • Betredingshulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ademhalingsbescherming
 • Basistechnieken communicatie
 • Metingen van concentraties

Praktijk

 • Betredingshulmpiddelen correct gebruiken
 • Betredingsvergunning gebruiken
 • Registratie van betreders kunnen uitvoeren
 • Metingen van concentraties

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Praktische oefeningen
 • Syllabus

Getuigschrift van deelname

Na het afleggen van een theoretisch en praktisch examen ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname. Voor de opleiding tot veiligheidswacht dienen aanvullende modules toegevoegd te worden bij deze opleiding

Praktische info

 • De opleiding duurt 8 uur of 1 lesdag.
 • Groepsgrootte: max 6 personen
 • De attesten zijn 3 jaar geldig.
 • Deze opleiding wordt in gesloten opleiding of bedrijfsintern gegeven
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, …

Data & inschrijven

Verdere inlichtingen

Contactpersoon: Sonja Van Baelen

inschrijvingen@be-consult.be
Bel: +32 (0)14/56.32.47

Erkenningen

kmo portefeuille
fod waso
besacc
volta
Bouwunie
fvb
FTMA Sectorfonds Metaal Antwerpen
FTML Sectorfonds Metaal Limburg
Educam
Healtium

Alle open-opleidingen