Besloten ruimten (BRU)

Doelstelling

De risico's tonen van het werken in besloten ruimten en medewerkers ertoe aanzetten zich te houden aan richtlijnen en voorschriften voor het werken in besloten ruimten. Het verwerven van de nodige vaardigheden om een veilige betreding te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

Personen die voor de uitvoering van hun werk een betreding moeten uitvoeren van besloten ruimten, zonder dat daarbij het gebruik van ademhalingsbescherming nodig is (behoudens noodsituaties)

Programma

Theorie

 • Het doel, interpreteren en naleven van de betredingsvergunning
 • Gevaren en risico’s
 • Regelgeving
 • Preventiemaatregelen
 • Taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
 • Basistechnieken tot ventilatie van besloten ruimten
 • Betredingshulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ademhalingsbescherming
 • Basistechnieken communicatie
 • Metingen van concentraties

Praktijk

 • Betredingshulmpiddelen correct gebruiken
 • Betredingsvergunning gebruiken
 • Registratie van betreders kunnen uitvoeren
 • Metingen van concentraties

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Praktische oefeningen
 • Syllabus

Getuigschrift van deelname

Na het afleggen van een theoretisch en praktisch examen ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname. Voor de opleiding tot veiligheidswacht dienen aanvullende modules toegevoegd te worden bij deze opleiding

Praktische info

 • De opleiding duurt 8 uur of 1 lesdag.
 • Groepsgrootte: max 5 personen
 • De attesten zijn 3 jaar geldig.
 • Deze opleiding wordt in gesloten opleiding of bedrijfsintern gegeven
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, …