Veilig betreden van een besloten ruimte - Aquafinprocedure - afdalen 2.0

 

Doelstelling

De risico's van het werken in besloten ruimten en medewerkers aanzetten zich te houden aan richtlijnen en voorschriften voor het werken in besloten ruimten. Het verwerven van de vaardigheden om een ​​veilige betreding te kunnen uitvoeren.

Doelgroep

Medewerkers die een besloten ruimte betreden en er werkzaamheden verricht.

De opleiding is conform de voorschriften van Aquafin. Het betreft een opleiding van 1 lesddag.  

De deelnemer zijn minstens 18 jaar oud.

Programma

Theorie

 • Het doel, interpreteren en naleven van de betredingsvergunning
 • Gevaren en risico’s
 • Regelgeving
 • Preventiemaatregelen
 • Taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
 • Basistechnieken tot ventilatie van besloten ruimten
 • Betredingshulpmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ademhalingsbescherming
 • Basistechnieken communicatie
 • Metingen van concentraties

Praktijk

 • Betredingshulmpiddelen correct gebruiken
 • Betredingsvergunning gebruiken
 • Registratie van betreders kunnen uitvoeren
 • Metingen van concentraties

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Praktische oefeningen
 • Syllabus

Getuigschrift van deelname

Na het afleggen van een theoretisch en praktisch examen ontvangen de cursisten een getuigschrift van deelname. Voor de opleiding tot veiligheidswacht dienen aanvullende modules toegevoegd te worden bij deze opleiding

Praktische info

 • De opleiding duurt 8 uur of 1 lesdag.
 • Groepsgrootte: max 8 personen
 • De attesten zijn 5 jaar geldig.
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta / Vormelek,…

Data & inschrijven

Verdere inlichtingen

opleidingen@be-consult.be
Bel: +32 (0)14/56.32.46

Erkenningen

kmo portefeuille
fod waso
besacc
volta
Bouwunie
fvb
FTMA Sectorfonds Metaal Antwerpen
FTML Sectorfonds Metaal Limburg
Educam
Healtium
Aquafin
Qfor
Alimento
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

Alle open-opleidingen