BA5 vakbekwame personen - Engels

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties. De werknemer in staat stellen dat hij de (elektrische) gevaren, verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden, zelf kan inschatten en de maatregelen kan bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico's te elimineren of tot een minimum te beperken.

Doelgroep

De BA-5 opleiding is bestemd voor personen die, bij het uitvoeren van hun werk, blootgesteld worden aan de gevaren van elektriciteit. Er wordt verondersteld dat ze een basiskennis van elektriciteit en elektrische installatie hebben.

Programma

 • H1 – Huishoudelijke en kleine industriële installaties H4 – Veilig werken in cabines
 • H2 – Buiteninstallaties en werfinstallaties H5 – Veilig werken op het net
 • H3 – Werken in de nabijheid van leidingen H6 – Atox explosieveiligheid

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Cursusboek

Examen & attest

Na het afleggen van een theoretisch examen ontvangen de cursisten een attest van deelname. Met dit getuigschrift kan het bedrijf aantonen dat de nodige opleiding conform de wetgeving werd verstrekt – KB 25 april 2004. Personen die deze opleiding hebben gevolgd, worden gecatalogiseerd onder ‘Vakbekwame personen’. Dit zijn personen die voldoende technische kennis of ervaring bezitten om de gevaren, te wijten aan elektriciteit, te vermijden.

Praktische info

 • De opleiding duurt 8 uur of 1 lesdag.
 • Er kan enkel deelgenomen worden indien de deelnemer reeds beschikt over een BA4-attest.
 • Deze opleiding wordt gegeven in open opleiding of bedrijfsintern.
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, ….

Data & inschrijven

 • 2021
 • 2022

Verdere inlichtingen

opleidingen@be-consult.be
Bel: +32 (0)14/56.32.46

Erkenningen

kmo portefeuille
fod waso
besacc
volta
Bouwunie
fvb
FTMA Sectorfonds Metaal Antwerpen
FTML Sectorfonds Metaal Limburg
Educam
Healtium
Aquafin
Qfor
Alimento
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

Alle open-opleidingen