BA4 gewaarschuwde personen - niet-elektrische werkzaamheden

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties.  Deze opleiding wordt afgestemd op deelnemers zonder elektrische basiskennis.

Doelgroep

Alle werknemers die "als leek" handelingen moeten uitvoeren aan of in de nabijheid van elektrische installaties. Iedereen kan aan deze opleiding deelnemen. Er is geen voorkennis nodig!

Programma

  • H1 – Wettelijk kader 
  • H2 – Elektrische begrippen 
  • H3 – Aardverbindingssystemen 
  • H4 – Gevaren van elektriciteit 
  • H5 – Beschermingsmaatregelen
  • H6 – Veiligheidsaspecten elektrisch materiaal
  • H7 – Werken aan elektrische installaties
  • H8 – Eerste hulp bij ongevallen

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Cursusboek

Examen & attest

Na het afleggen van een theoretisch examen ontvangen de cursisten een attest van deelname. Met dit getuigschrift kan het bedrijf aantonen dat de nodige opleiding conform de wetgeving werd verstrekt – KB 25 april 2004. Personen die deze opleiding hebben gevolgd, worden gecatalogiseerd onder ‘Gewaarschuwde personen’. Zij werden voldoende onderricht aangaande de elektrische risico’s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden; ofwel worden ze permanent bewaakt door een vakbekwaam persoon.

Praktische info

 • De opleiding duurt 8 uur of 1 lesdag.
 • Deze opleiding wordt gegeven in open opleiding of bedrijfsintern.
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's inVlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, ….

Data & inschrijven

Verdere inlichtingen

opleidingen@be-consult.be
Bel: +32 (0)14/56.32.46

Erkenningen

kmo portefeuille
fod waso
besacc
volta
Bouwunie
fvb
FTMA Sectorfonds Metaal Antwerpen
FTML Sectorfonds Metaal Limburg
Educam
Healtium
Aquafin
Qfor
Alimento
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen

Alle open-opleidingen