ONLINE BA4 gewaarschuwde personen

Opgelet: camera en luidspreker zijn vereist.

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties.  

Deze opleiding is tevens een goede voorbereiding voor de opleiding BA5.

Doelgroep

Alle werknemers die een taak moeten uitvoeren aan of in de buurt van elektrische installaties. Het betreft o.a. uitbatings – of onderhoudswerken aan elektrische installaties maar ook alle werken die uitgevoerd worden in lokalen die gepaard gaan met een elektrisch risico.

Programma

  • H1 – Wettelijk kader H5 – Beschermingsmaatregelen
  • H2 – Elektrische begrippen H6 – Veiligheidsaspecten elektrisch materiaal
  • H3 – Aardverbindingssystemen H7 – Werken aan elektrische installaties
  • H4 – Gevaren van elektriciteit H8 – Eerste hulp bij ongevallen

Lesmethode

  • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
  • Cursusboek

Examen & attest

Na het afleggen van een theoretisch examen ontvangen de cursisten een attest van deelname. Met dit getuigschrift kan het bedrijf aantonen dat de nodige opleiding conform de wetgeving werd verstrekt – KB 25 april 2004. Personen die deze opleiding hebben gevolgd, worden gecatalogiseerd onder ‘Gewaarschuwde personen’. Zij werden voldoende onderricht aangaande de elektrische risico’s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden; ofwel worden ze permanent bewaakt door een vakbekwaam persoon.

Praktische info

  • De opleiding duurt 1 lesdag en is opgedeeld in 4 lesblokken.
  • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's inVlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, ….

Door deelname aan de training verbindt U zich aan de voorwaarden om enkel persoonlijk en zelfstandig deze training te volgen, de presentatie niet publiek of openbaar te maken en zonder gebruik te maken van andere middelen om de aanwezigheid te verantwoorden.  Elke vorm van misleiding zowel digitaal als fysiek zal leiden tot definitieve uitsluiting en opschorting van aanwezigheid.  


Data & inschrijven

Verdere inlichtingen

opleidingen@be-consult.be
Bel: +32 (0)14/56.32.46

Erkenningen

kmo portefeuille
fod waso
besacc
volta
Bouwunie
fvb
FTMA Sectorfonds Metaal Antwerpen
FTML Sectorfonds Metaal Limburg
Educam
Healtium
Aquafin
Qfor
Alimento
Confederatie Bouw Provincie Antwerpen