Opleidingen & Examens

Opleidingen & Examens

kmo portefeuille roodBE-Consult bvba is een erkend opleidingscentrum op het vlak van veiligheid, welzijn en milieu. Wij bieden u hierin een aantal kwaliteitsvolle diensten aan.

De opleidingen worden gegeven in ons opleidingscentrum te Geel of in uw bedrijf. Maatwerk is eveneens mogelijk.

Aanbod

Open opleidingen

Onze open opleidingen vinden plaats in onze opleidingslocaties te Geel Winkelomheide. Al onze open opleidingen kunnen ook aangeboden worden als gesloten en/of bedrijfsinterne opleidingen. Wenst u een bedrijfsinterne opleiding ? Contacteer dan Ilka Hertogs of bel +32 (0)14/56.32.47 voor meer info.

Doelstelling

Aanleren om op een doeltreffende en veilige wijze:

 • lasten aan te slaan en te verplaatsen
 • lasten uit te wijzen (communiceren met de bedienaar van een hijswerktuig)

Geplande opleidingen:

Doelstelling

 • Kennis en inzicht in de risico’s van blootstelling aan asbest
 • Herkennen van asbest en asbesthoudende materialen
 • Het toepassen van de correcte handelwijze bij aantreffen van asbest
 • De preventiemaatregelen mbt asbest, in de praktijk uit te kunnen voeren

Geplande opleidingen:

Deze deelnemers hebben reeds eerder de basisopleiding gevolgd.  De hoofdstukken asbest wordt herhaald en aangevuld met andere nuttige aanverwante onderwerpen.

Doelstelling

 • Kennis van en inzicht in de risico’s van asbest
 • Herkennen van asbest
 • Het toepassen van de correcte handelwijze nadat asbest als zodanig is herkend
 • De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, ten aanzien van asbest, in de praktijk uit te kunnen voeren

Geplande opleidingen:

BA4 gewaarschuwde personen

Open opleidingen

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties


Geplande opleidingen:

BA4 voor niet-elektriciens

Open opleidingen

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties.  Deze opleiding wordt afgestemd op deelnemers zonder elektrische basiskennis.


Geplande opleidingen:

BA5 vakbekwame personen

Open opleidingen

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties. De werknemer in staat stellen dat hij de (elektrische) gevaren, verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden, zelf kan inschatten en de maatregelen kan bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico's te elimineren of tot een minimum te beperken.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om zich in een magazijnomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om zich in een werkomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.
Veilig werken op hoogte gebruikmakend van hoogwerkers.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Veilig werken op hoogte, gebruikmakend van ladders, stellingen, hoogwerkers.


Geplande opleidingen:

 • 2019
 • 2020

Doelstelling

 • Het correct toepassen van de verschillende EHBO- technieken
 • (Levensbedreigende) medische situaties herkennen en correct te reageren

Geplande opleidingen:

EHBO opfrissing (EHBO4)

Open opleidingen

Doelstelling

 • Het correct toepassen van de verschillende EHBO- technieken
 • (Levensbedreigende) medische situaties herkennen en correct te reageren

Geplande opleidingen:

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties


Geplande opleidingen:

 • 2019
 • 2020

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties. De werknemer in staat stellen dat hij de (elektrische) gevaren, verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden, zelf kan inschatten en de maatregelen kan bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico's te elimineren of tot een minimum te beperken.


Geplande opleidingen:

 • 2019
 • 2020

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om
zich in een magazijnomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.

Doelstelling

Praktijkervaring opdoen en kennis verwerven van veiligheidsaspecten, stabiliteit en planlezen betreffende het betreden en opstellen van vaste stellingen.


Geplande opleidingen:

 • 2019
 • 2020

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om zich in een werkomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.
Veilig werken op hoogte gebruikmakend van hoogwerkers.


Geplande opleidingen:

Heffen en tillen (HTI)

Open opleidingen

Doelstelling

 • Bewustmaking betreffende rugproblematiek
 • Bewust worden van de eigen verantwoordelijkheid inzake rugpreventie
 • Leren rugbesparend werken
 • Correct toepassen van de verschillende tiltechieken
 • Ergonomische oplossingen zoeken

Geplande opleidingen:

 • 2019
 • 2020

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om zich in een magazijnomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om
zich in een magazijnomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.


Geplande opleidingen:

Milieuadministratie

Open opleidingen

Doelstelling

U krijgt een goed inzicht in de verschillende technische en administratieve bepalingen waaraan u moet voldoen. U profiteert van de ervaringsuitwisseling en wisselwerking tussen collega-milieuverantwoordelijken en andere professionals die met deze materie bezig zijn. U krijgt een duidelijk antwoord op uw concrete vragen.


Geplande opleidingen:

 • 2019
 • 2020

Doelstelling

 • Kennis en inzicht in de risico’s van blootstelling aan asbest
 • Herkennen van asbesthoudende materialen.
 • Toepassing van correcte procedure na aantreffen van asbest.
 • De preventiemaatregelen ten aanzien van asbest in de praktijk uit te kunnen voeren

Geplande opleidingen:

Doelstelling

Veilig en efficiënt leren werken. Voldoende kennis opdoen om te slagen in het officieel VCA-examen.


Geplande opleidingen:

Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands en getolkt naar het Pools.  Er wordt geen Poolse syllabus overhandigd.

Doelstelling

Praktijkervaring opdoen en kennis verwerven van veiligheidsaspecten, stabiliteit en planlezen betreffende het betreden en opstellen van vaste stellingen.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om zich in een werkomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.
Veilig werken op hoogte gebruikmakend van hoogwerkers.


Geplande opleidingen:

Preventieadviseur niveau 3

Open opleidingen

Inleiding en doelstelling van de opleiding

In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen een basisopleiding veiligheid in.

Doelstelling van deze opleiding is het verwerven van de basiskennis over Welzijn en Veiligheid op het werk.

U bent up to date met nieuwste thema's en wetgeving en krijgt nuttige tips, bovendien wisselt praktijkervaringen uit met collega's.

 

 


Geplande opleidingen:

 • 2019
 •   09/05/2019 € 700 ex.btw VOLZET!
 •   25/07/2019 € 700 ex.btw 25/7 - 26/7 - 29/7 - 30/7 - 31/7 - 1/8 - ex 12/8
 •   05/09/2019 € 700 ex.btw 5/9 - 12/9 - 19/9 - 26/9 - 3/10 - 10/10 + ex 21/10
 •   07/11/2019 € 700 ex.btw 7/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 - 5/12 - 12/12 + ex 13/1/2020
 • 2020

Doelstelling

 • Kennis en inzicht in de risico’s van blootstelling aan asbest
 • Herkennen van asbesthoudende materialen.
 • Toepassing van correcte procedure na aantreffen van asbest.
 • De preventiemaatregelen ten aanzien van asbest in de praktijk uit te kunnen voeren

Geplande opleidingen:

Doelstelling

Veilig en efficiënt leren werken. Voldoende kennis opdoen om te slagen in het officieel VCA-examen.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Praktijkervaring opdoen en kennis verwerven van veiligheidsaspecten, stabiliteit en planlezen betreffende het betreden en opstellen van vaste stellingen.


Geplande opleidingen:

 • 2019
 • 2020

Deze opleiding wordt gegeven op dezelfde dag als de opleiding heftruck (zie inschrijving COMBI-opleiding voor een dubbel diploma). 

De klant kan echter kiezen om die dag enkel het diploma verreiker te behalen.  In dat geval worden de oefeningen enkel uitgevoerd met een verreiker en wordt enkel het diploma verreiker afgeleverd.  

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, aan
te leren hoe schade aan product te voorkomen en schade door transport te verminderen en hoe een veilig dynamisch rijgedrag te
hanteren.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Veilig en efficiënt leren werken op de werkvloer. Voldoende kennis opdoen om te slagen in het officieel VCA-examen.

Wij gebruiken het nieuwe handboek (versie 1/1/2018).


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Veilig en efficiënt leren werken. Voldoende kennis opdoen om te slagen in het officieel VCA - examen.

In deze 2-daagse opleiding volgen de deelnemers eerst de VCA basis en daarna de uitdieping naar de VCA VOL.  Voor personen die eerder de VCA basis behaalden of over voldoende basis-kennis beschikken, is het mogelijk om enkel dag 2 te volgen (uitdieping naar de VCA VOL).  Echter, het examen zal altijd de 2 lesdagen overlappen en dus vragen bevatten van lesdag 1.  


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers. Deze opleiding spitst zich toe op controle en veilig gebruik van machines, handgereedschappen en installaties met als doel risico's bij het gebruik tot een minimum te herleiden, zoals vermeld in de welzijnswet.


Geplande opleidingen:

 • 2019
 • 2020

Doelstelling

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier mat autonomen en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming te werken.  Dit houdt in:

 • controle van de middelen voor ademhalingsbescherming
 • de apparatuur op de juist emanier en met de nodige controles op- en afzetten
 • zich bewegen doorheen moeilijk toegankelijke locaties met onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • werkzaamheden uitvoeren met onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • correct reageren op noodsituaties 

Geplande opleidingen:

 

Doelstelling

De risico's tonen van het werken in besloten ruimten en medewerkers ertoe aanzetten zich te houden aan richtlijnen en voorschriften voor het werken in besloten ruimten. Het verwerven van de nodige vaardigheden om een veilige betreding te kunnen uitvoeren.


Geplande opleidingen:

 

Doelstelling

De risico's tonen van het werken in besloten ruimten en medewerkers ertoe aanzetten zich te houden aan richtlijnen en voorschriften voor het werken in besloten ruimten. Het verwerven van de nodige vaardigheden om een veilige betreding te kunnen uitvoeren.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Praktijkervaring opdoen en kennis verwerven van veiligheidsaspecten, stabiliteit en planlezen betreffende het betreden en opstellen van vaste stellingen.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Praktijkervaring opdoen en kennis verwerven van veiligheidsaspecten en stabiliteit betreffende het betreden en opstellen van rolsteigers


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Aanleren om op een doeltreffende manier steigers te controleren, onvolkomenheden vast te stellen, een correct rapport van bevindingen op te stellen en de steiger al dan niet veilig te verklaren, rekening houdend met factoren zoals vallende voorwerpen, weeromstandigheden en toelaatbare belasting.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Theoretische kennis verwerven en het zich eigen maken van veiligheidsaspecten bij werkzaamheden op hoogte


Geplande opleidingen:

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, aan te leren hoe schade aan product te voorkomen en schade door transport te verminderen en hoe een veilig dynamisch rijgedrag te hanteren.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, aan te leren hoe schade aan product te voorkomen en schade door transport te verminderen en hoe een veilig dynamisch rijgedrag te hanteren.


Geplande opleidingen:


Gesloten opleidingen

Onderstaande opleidingen worden enkel als gesloten of bedrijfsinterne opleidingen aangeboden.
Wij maken hiervoor graag een offerte voor u op. Contacteer: Ilka Hertogs of bel +32 (0)14/56.32.47 voor meer info.


Examens

Inschrijven is noodzakelijk en mogelijk tot 12u00 van de dag voorafgaand het examen. 

Doelstelling

Het behalen van het officieel VCA-diploma.

Inschrijven is noodzakelijk en mogelijk tot 12u00 van de dag voorafgaand het examen. BE-Consult is gesloten van 12/7 t/m 19/7/2019, er zijn dan geen examens mogelijk.

Doelgroep

Het VCA-VOL examen is bedoeld voor alle operationeel leidinggevenden. Zowel leidinggevenden van VCA-gecertificeerde bedrijven, als leidinggevenden in bedrijven en diensten waar veilig werken belangrijk is.

Doelgroep

Het VCU-VIL examen is bedoeld voor alle uitzendconsulenten en medewerkers van een uitzendbureau evenals de leidinggevenden.