Opleidingen & Examens

Opleidingen & Examens

kmo portefeuille roodBE-Consult bvba is een erkend opleidingscentrum op het vlak van veiligheid, welzijn en milieu. Wij bieden u hierin een aantal kwaliteitsvolle diensten aan.

De opleidingen worden gegeven in ons opleidingscentrum te Geel of in uw bedrijf. Maatwerk is eveneens mogelijk.

Aanbod

Open opleidingen

Onze open opleidingen vinden plaats in onze opleidingslocaties te Geel Winkelomheide. Al onze open opleidingen kunnen ook aangeboden worden als gesloten en/of bedrijfsinterne opleidingen. Wenst u een bedrijfsinterne opleiding ? Contacteer dan Ilka Hertogs of bel +32 (0)14/56.32.47 voor meer info.

Doelstelling

 • Kennis en inzicht in de risico’s van blootstelling aan asbest
 • Herkennen van asbest en asbesthoudende materialen
 • Het toepassen van de correcte handelwijze bij aantreffen van asbest
 • De preventiemaatregelen mbt asbest, in de praktijk uit te kunnen voeren

Geplande opleidingen:

Doelstelling

 • Kennis van en inzicht in de risico’s van asbest
 • Herkennen van asbest
 • Het toepassen van de correcte handelwijze nadat asbest als zodanig is herkend
 • De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, ten aanzien van asbest, in de praktijk uit te kunnen voeren

Geplande opleidingen:

Doelstelling

 • Kennis en inzicht in de risico’s van blootstelling aan asbest
 • Herkennen van asbesthoudende materialen.
 • Toepassing van correcte procedure na aantreffen van asbest.
 • De preventiemaatregelen ten aanzien van asbest in de praktijk uit te kunnen voeren

Geplande opleidingen:

 • 2017
 • 2018

Doelstelling

 • Kennis en inzicht in de risico’s van blootstelling aan asbest
 • Herkennen van asbesthoudende materialen.
 • Toepassing van correcte procedure na aantreffen van asbest.
 • De preventiemaatregelen ten aanzien van asbest in de praktijk uit te kunnen voeren

Geplande opleidingen:

 • 2017
 • 2018

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties. De werknemer in staat stellen dat hij de (elektrische) gevaren, verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden, zelf kan inschatten en de maatregelen kan bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico's te elimineren of tot een minimum te beperken.


Geplande opleidingen:

Besloten ruimten (BRU)

Open opleidingen

Doelstelling

De risico's tonen van het werken in besloten ruimten en medewerkers ertoe aanzetten zich te houden aan richtlijnen en voorschriften voor het werken in besloten ruimten. Het verwerven van de nodige vaardigheden om een veilige betreding te kunnen uitvoeren.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

 • Het correct toepassen van de verschillende EHBO- technieken
 • (Levensbedreigende) medische situaties herkennen en correct te reageren

Geplande opleidingen:

EHBO opfrissing (EHBO4)

Open opleidingen

Doelstelling

 • Het correct toepassen van de verschillende EHBO- technieken
 • (Levensbedreigende) medische situaties herkennen en correct te reageren

Geplande opleidingen:

Heffen en tillen (HTI)

Open opleidingen

Doelstelling

 • Bewustmaking betreffende rugproblematiek
 • Bewust worden van de eigen verantwoordelijkheid inzake rugpreventie
 • Leren rugbesparend werken
 • Correct toepassen van de verschillende tiltechieken
 • Ergonomische oplossingen zoeken

Geplande opleidingen:

 • 2017
 • 2018

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om zich in een magazijnomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om
zich in een magazijnomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om zich in een magazijnomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.


Geplande opleidingen:

Milieuadministratie (MIL)

Open opleidingen

Doelstelling

U krijgt een goed inzicht in de verschillende technische en administratieve bepalingen waaraan u moet voldoen. U profiteert van de ervaringsuitwisseling en wisselwerking tussen collega-milieuverantwoordelijken en andere professionals die met deze materie bezig zijn. U krijgt een duidelijk antwoord op uw concrete vragen.


Geplande opleidingen:

 • 2017
 • 2018

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om zich in een werkomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.
Veilig werken op hoogte gebruikmakend van hoogwerkers.


Geplande opleidingen:

 • 2017
 • 2018

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, om zich in een werkomgeving te verplaatsen, lasten op te nemen en te laden en te lossen.
Veilig werken op hoogte gebruikmakend van hoogwerkers.


Geplande opleidingen:

 • 2017
 • 2018

Inleiding en doelstelling van de opleiding

In elke onderneming moet één Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk actief zijn. Deze dienst wordt bemand door minstens één preventieadviseur. BE-Consult richt voor de preventieadviseurs van de C- en D-ondernemingen een basisopleiding veiligheid in.

Doelstelling van deze opleiding is het verwerven van de basiskennis over Welzijn en Veiligheid op het werk.

U bent up to date met nieuwste thema's en wetgeving en krijgt nuttige tips, bovendien wisselt praktijkervaringen uit met collega's.

 

 


Geplande opleidingen:

 • 2017
 • 2018
 •   03/08/2018 € 700 ex.btw 3/8 - 6/8 - 7/8 - 8/8 - 9/8 - 10/ 8 + ex 20/8
 •   13/09/2018 € 700 ex.btw 13/9 - 20/9 - 27/9 - 4/10 - 11/10 - 18/10 + ex op 8/11
 •   15/11/2018 € 700 ex.btw 15/11 - 22/11 - 29/11 - 6/12 - 13/12 - 20/12 + ex op 11/1/2019

Valbeveiliging (OVAL)

Open opleidingen

Doelstelling

Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om veilig met persoonlijke valbeschermingsmiddelen om te gaan.


Geplande opleidingen:

 • 2017
 • 2018

VCA Basis (BVCA)

Open opleidingen

Doelstelling

Veilig en efficiënt leren werken. Voldoende kennis opdoen om te slagen in het officieel VCA-examen.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Veilig en efficiënt leren werken. Voldoende kennis opdoen om te slagen in het officieel VCA-examen.


Geplande opleidingen:

 • 2017
 • 2018

VCA Basis Frans (BVCAFrans)

Open opleidingen

Doelstelling

Veilig en efficiënt leren werken. Voldoende kennis opdoen om te slagen in het officieel VCA-examen.


Geplande opleidingen:

 • 2017
 • 2018

VCA Basis, Pools (BVCAPools)

Open opleidingen

Doelstelling

Veilig en efficiënt leren werken. Voldoende kennis opdoen om te slagen in het officieel VCA-examen.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Veilig en efficiënt leren werken. Voldoende kennis opdoen om te slagen in het officieel VCA-examen.


Geplande opleidingen:

VCA leidinggevenden (VOLVCA)

Open opleidingen

Doelstelling

Veilig en efficiënt leren werken. Voldoende kennis opdoen om te slagen in het officieel VCA - examen.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers. Deze opleiding spitst zich toe op controle en veilig gebruik van machines, handgereedschappen en installaties met als doel risico's bij het gebruik tot een minimum te herleiden, zoals vermeld in de welzijnswet.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Theoretische kennis verwerven en het zich eigen maken van veiligheidsaspecten bij werkzaamheden op hoogte


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Veilig werken op hoogte, gebruikmakend van ladders, stellingen, hoogwerkers.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Aanleren om op een doeltreffende manier steigers te controleren, onvolkomenheden vast te stellen, een correct rapport van bevindingen op te stellen en de steiger al dan niet veilig te verklaren, rekening houdend met factoren zoals vallende voorwerpen, weeromstandigheden en toelaatbare belasting.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Praktijkervaring opdoen en kennis verwerven van veiligheidsaspecten, stabiliteit en planlezen betreffende het betreden en opstellen van vaste stellingen.


Geplande opleidingen:

Doelstelling

Praktijkervaring opdoen en kennis verwerven van veiligheidsaspecten en stabiliteit betreffende het betreden en opstellen van rolsteigers


Geplande opleidingen:

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, aan te leren hoe schade aan product te voorkomen en schade door transport te verminderen en hoe een veilig dynamisch rijgedrag te hanteren.


Geplande opleidingen:


Gesloten opleidingen

Onderstaande opleidingen worden enkel als gesloten of bedrijfsinterne opleidingen aangeboden.
Wij maken hiervoor graag een offerte voor u op. Contacteer: Ilka Hertogs of bel +32 (0)14/56.32.47 voor meer info.

Doelstelling

Aanleren om op een doeltreffende en veilige wijze:

 • lasten aan te slaan en te verplaatsen
 • lasten uit te wijzen (communiceren met de bedienaar van een hijswerktuig)

Doelstelling

Inzicht verwerven in de gevaren eigen aan elektrische installaties

Starre Verreiker (VER)

Gesloten opleidingen

Doelstelling

De basistechnieken aanleren om chauffeurs op te leiden tot bekleders van een veiligheidsfunctie en efficiënte goederenbehandelaars, aan
te leren hoe schade aan product te voorkomen en schade door transport te verminderen en hoe een veilig dynamisch rijgedrag te
hanteren.

Doelstelling

Praktijkervaring opdoen en kennis verwerven van veiligheidsaspecten, stabiliteit en planlezen betreffende het betreden en opstellen van vaste stellingen.


Examens

Doelstelling

Het behalen van het officieel VCA-diploma.

Doelgroep

Het VCA-VOL examen is bedoeld voor alle operationeel leidinggevenden. Zowel leidinggevenden van VCA-gecertificeerde bedrijven, als leidinggevenden in bedrijven en diensten waar veilig werken belangrijk is.

Doelgroep

Het VCU-VIL examen is bedoeld voor alle uitzendconsulenten en medewerkers van een uitzendbureau evenals de leidinggevenden.