Nieuwe toegepaste module besloten ruimte

Aquafin hecht het grootste belang aan veiligheid. Eigen medewerkers en de medewerkers van aannemers die voor hun werken, krijgen dagelijks te maken met specifieke risico’s. Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten ... is afdalen in de infrastructuur vaak nodig.

Gevaar!

Naast het valgevaar zijn de gassen die gevormd worden in het afvalwater een reëel en dodelijk risico. Ze kunnen vrijkomen bij het omwoelen van het bezonken slib, wat onvermijdelijk gebeurt bij de betreding van de ruimte als er afvalwater aanwezig is. In een besloten ruimte kunnen ook een zuurstoftekort of schadelijke/dodelijke gassen voorkomen. Om veilige werkomstandigheden te garanderen, schrijft Aquafin minimumveiligheidsmaatregelen voor aan iedereen die afdaalt in hun besloten ruimte.

Afdalen 2.0

BE-Consult heeft hiervoor een toegepaste module besloten ruimte uitgewerkt voor alle aannemers die dienen te werken in deze besloten ruimtes. , In de opleiding wordt naast de standaard wettelijke opleidingsvoorschriften specifiek ingegaan op de bestaande opleidingsmodule “Werken in besloten Ruimtes” De praktische training worden afgestemd op de door Aquafin geprefereerde materialen.