BE-Consult door FOD WASO erkend als labo voor asbestanalyses

Wanneer u snel wenst te weten of een materiaal asbesthoudend is, kan u vanaf nu beroep doen op het erkend labo van BE-Consult. BE-Consult beschikt over een erkenning als laboratorium voor de identificatie van asbest in materialen, volgens de methode NEN 5896.  Meer Info over deze dienst: klik hier

Recentelijk werd ook erkenning behaald voor de uitvoering van luchtmetingen naar asbest.

 

Op onze website zal in de mogelijkheid voorzien worden om de stalen te registreren ter aanbieding voor analyse. De procedures voor aanlevering van stalen zullen daar ook te raadplegen zijn. Wij raden aan deze goed te op te volgen.

Het aanleveren kan dan persoonlijk op ons kantoor te Geel of via de post. 

erkend labo fod waso