Veiligheid & advies

Veiligheid & advies

Het BE-Consult team beschikt over een ruime ervaring in de diverse aspecten van de veiligheid. Onze activiteiten hierin zijn: veiligheidscoördinatie bij tijdelijke en mobiele werkplaatsen, veiligheidsbegeleiding, veiligheidsopleidingen en examens VCA als erkend examencentrum.

Lees meer...
Asbest & Milieu

Asbest & Milieu

BE-consult kan voor u de verschillende types milieuvergunningen coördineren en uitvoeren, waaronder bijvoorbeeld verzorgen van de aanvraag, het voeren van overleg met gemeente en ondersteunen van de invoering van de voorschriften.

Lees meer...
Opleidingen & examens

Opleidingen & examens

BE-Consult bvba is een erkend opleidingscentrum op het vlak van veiligheid, welzijn en milieu. Wij bieden u hierin een aantal kwaliteitsvolle diensten aan. De opleidingen worden gegeven in ons opleidingscentrum te Geel of in uw bedrijf.

Maatwerk is eveneens mogelijk.

Lees meer...

Nieuws

BE-Consult door FOD WASO erkend als labo voor asbestanalyses

Wanneer u snel wenst te weten of een materiaal asbesthoudend is, kan u vanaf nu beroep doen op het erkend labo van BE-Consult. BE-Consult beschikt over een erkenning als laboratorium voor de identificatie van asbest in materialen, volgens de methode NEN 5896.  Meer Info over deze dienst: klik hier

Recentelijk werd ook erkenning behaald voor de uitvoering van luchtmetingen naar asbest.

 

Op onze website zal in de mogelijkheid voorzien worden om de stalen te registreren ter aanbieding voor analyse. De procedures voor aanlevering van stalen zullen daar ook te raadplegen zijn. Wij raden aan deze goed te op te volgen.

Het aanleveren kan dan persoonlijk op ons kantoor te Geel of via de post. 

erkend labo fod waso