Veiligheidscoördinatie

Wanneer is een veiligheidscoördinator noodzakelijk?

Nood aan een partner voor veiligheidscoördinatie? Dan ben je bij BE-Consult aan het juiste adres. Sinds 2001 moet je voor elk bouwwerk, waar twee of meer aannemers aan te pas komen, verplicht een veiligheidscoördinator aanstellen.

De aanstelling van een veiligheidscoördinator heeft vooral tot doel de onderlinge coördinatie tussen de verschillende (onder)aannemers te verbeteren. Daarnaast komen bij zowel renovatiewerken als nieuwbouwprojecten veel risico’s kijken! Trapgaten, stellingen en daken moet je namelijk voldoende afschermen, maar hier houdt het natuurlijk niet bij op. Een veiligheidscoördinator staat bijgevolg in voor de algehele veiligheid op de werf.

veiligheidscoördinators
een man die in een grote ruimte met steigers staat ter illustratie van veiligheidscoordinatie

Wat kan BE-Consult voor u doen?

De veiligheidscoördinator maakt drie documenten op. Deze past hij aan en werkt hij bij in de looptijd van het ontwerp en de verwezenlijking van het bouwwerk:

  1. Het Veiligheids- & Gezondheidsplan waarin, op basis van een risicoanalyse, de nodige preventiemaatregelen worden opgetekend;
       
  2. Het Coördinatiedagboek waarin de voor de veiligheid relevante gebeurtenissen, vaststellingen en opmerkingen worden genoteerd;
       
  3. Het Postinterventiedossier dat het bouwwerk beschrijft en dat gedurende de levensduur bij het bouwwerk zal blijven.

Met oog op een vlotte veiligheidscoördinatie en communicatie voorziet BE-Consult een aangepaste bezoekfrequentie, afhankelijk van het aantal aanwezige aannemers en de voorkomende risico’s op de bouwplaats.