Veiligheidscoördinatie

Wanneer is een veiligheidscoördinator noodzakelijk?

Sinds 2001 moet voor elk bouwwerk, waar twee of meer aannemers aan te pas komen, verplicht een veiligheidscoördinator worden aangesteld.

De aanstelling van een veiligheidscoördinator heeft vooral tot doel de onderlinge coördinatie tussen de verschillende (onder)aannemers te verbeteren.

Wat kan BE-Consult voor u doen?

De veiligheidscoördinator maakt drie documenten op. Deze worden aangepast en bijgewerkt in de looptijd van het ontwerp en de verwezenlijking van het bouwwerk:

  1. Het Veiligheids- & Gezondheidsplan waarin, op basis van een risicoanalyse, de nodige preventiemaatregelen worden opgetekend;
       
  2. Het Coördinatiedagboek waarin de voor de veiligheid relevante gebeurtenissen, vaststellingen en opmerkingen worden genoteerd;
       
  3. Het Postinterventiedossier dat het bouwwerk beschrijft en dat gedurende de levensduur bij het bouwwerk zal blijven.

Met oog op een vlotte coördinatie en communicatie voorziet BE-Consult een aangepaste bezoekfrequentie, afhankelijk van het aantal aanwezige aannemers en de voorkomende risico’s op de bouwplaats.