VCA begeleiding en certificatie

Voor welke bedrijven is de VCA begeleiding en certificatie bedoeld?

Het behalen van een VCA certificaat is in vele sectoren een vereiste. En BE-Consult kan je hierbij helpen. Zo helpen wij bedrijven, door middel van onze VCA begeleiding, op een efficiënte manier aan hun VCA certificaat.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM=Veiligheid, Gezondheid en Milieu).
Het is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten bij opdrachtgevers.

VCA is NIET bedoeld voor zelfstandigen of studie-, project-, coördinatie- en engineeringsbureaus.
Door de certificeringscritia is certificeren niet mogelijk of niet zinvol. (bv. geen werknemers…)

Binnen VCA zijn er 3 mogelijkheden:

1. VCA* voor onderaannemers;
2. VCA** voor hoofdaannemers;
3. VCA-petrochemie voor de petrochemie.

het woord vaca wordt weergegeven in blauw en groen

Wat kan BE-Consult voor u doen?

Als blijkt dat u een VCA-certificaat nodig heeft, kunnen wij u begeleiden bij de opstelling van het dossier voor de certificatieaanvraag.
Concreet betekent onze VCA begeleiding dit:

  • Inventarisatie van de bestaande werkwijze – procedures en documenten;
  • Opstellen van een organisatieplanning met de verschillende stappen;
  • Opstellen van een beleidsverklaring en bijhorend actieplan;
  • Het opstarten van een VCA-systeem conform de voorschriften;
  • Het uitvoeren van een pré-audit conform de voorschriften van VCA;
  • Nakijken in hoeverre opgestelde documenten overeenkomen met de VCA eisen.

De veiligheidsopleidingen en VCA-attesten vormen een belangrijk criteria binnen VCA-certificeringsgebeuren.
BE-Consult is een erkend VCA-examencentrum en biedt allerhande veiligheidsopleidingen op geregelde tijdstippen aan.

het woord vaca wordt weergegeven in blauw en groen