Asbest & Milieu

BE-consult kan voor u de verschillende types milieuvergunningen coördineren en uitvoeren, waaronder bijvoorbeeld verzorgen van de aanvraag, het voeren van overleg met gemeente en ondersteunen van de invoering van de voorschriften.

Lees meer over onze diensten:

BE-Consult door FOD WASO erkend als labo voor asbestanalyses

Wanneer u snel wenst te weten of een materiaal asbesthoudend is, kan u vanaf nu beroep doen op het erkend labo van BE-Consult.
BE-Consult ontving haar erkenning als laboratorium voor de identificatie van asbest in materialen, volgens de methode NEN 5896.

Contacteer ons voor meer info of bel +32 (0)14/56.32.41.