Wie moet een asbest-attest laten opmaken de komende 10 jaar, en hoe doe je dat?

Het asbestattest is niet alleen verplicht voor wie zijn verhuis verkoopt. De komende jaren zullen veel meer Vlamingen er één moeten laten opmaken.

Hebt u er ook één nodig? Wie maakt zoiets op? Wat mag dat kosten?

Wie heeft dat attest nodig?

Eerst en vooral: iedereen die een huis of gebouw verkoopt dat dateert van voor 2001, moet aan de koper een asbestattest voorleggen.
Zonder dat attest kan het compromis niet ondertekend worden.

Maar ook elke eigenaar van een gebouw van voor 2001 in Vlaanderen moet de komende tien jaar zo’n attest laten opmaken.
Voor een woning, maar even goed voor een oude stal die je hebt staan in een wei. Voor elk gebouw groter dan twintig vierkante meter.

Ben je verhuurder? Dan moet je een kopie ervan bezorgen aan je huurder.

Als je in een appartementsgebouw woont, dan moet je er één voor je eigen appartement hebben en één voor de gemeenschappelijke delen.

Wat is dat attest eigenlijk?

Dat nieuwe attest geeft aan waar er asbest zit in een gebouw en het waarschuwt ook voor de risico’s.

Het wordt opgemaakt door een asbestdeskundige die daarvoor een opleiding moet volgen.
Niet iedereen mag zich dus zomaar plots voor asbestdeskundige uitgeven.

Asbest komt voor in duizend-en-één toepassingen.
Het zijn niet alleen die golfplaten. Het zit ook in lijm van vloerbedekking of in verf van radiatoren.

Dat onderzoek gebeurt visueel. De keurder gaat geen muren openbreken of gipsplaten weghalen, maar dat betekent niet dat er geen lichte schade kan zijn.
Want zo’n deskundige moet ook enkele stalen nemen. Daarbij moet hij soms een klein stukje behangpapier weghalen en wat pleisterwerk meenemen.

Als het attest dan klaar is, blijft het tien jaar geldig. Wordt er een groot risico vastgesteld, dan is dat maar vijf jaar.

En wat gaat mij dat kosten?

Bij BE-Consult geen verrassingen. Inclusief: verplichte staalname, vooronderzoek, huisbezoek en rapportage.