Sloopinventaris

erkend labo fod wasoBE-Consult bvba is uw partner bij uitstek voor het opmaken van een sloopinventaris, eventueel in combinatie met een asbestinventaris.

Wanneer een pand moet worden gesloopt, is het belangrijk dat de sloper op voorhand weet welke en hoeveel afvalstoffen in dit pand schuilen.  Dan kan de sloper hiermee rekening houden bij zijn offerte.

De sloopinventaris leidt tot een beter inzicht in de totale sloopkosten en tot minder discussies achteraf tussen de opdrachtgever en aannemer over de kosten.

Volgende fracties worden apart vermeld in de inventaris :

 • de inerte of steenachtige fractie;
 • asbestcementplaten;
 • andere gevaarlijke afvalstoffen;
 • het inerte, niet-gevaarlijk restafval.

Afhankelijk van de situatie ter plaatse en van de recyclagemogelijkheden kan een meer doorgedreven opsplitsing worden gehanteerd:

 • de inerte of steenachtige fractie;
 • asfaltpuin;
 • asbestcementplaten;
 • de verschillende soorten gevaarlijk afval;
 • herbruikbare kunststoffen;
 • houtafval;
 • oude metalen;
 • papier en karton;
 • gipskarton;
 • een niet-recupereerbare restfractie.

De opstelling van de sloopinventaris kan eventueel in combinatie met een asbestinventaris gebeuren.

Meer informatie vindt u op de website van OVAM: Website OVAM

BE-Consult - erkend deskundige Tracimat

imagestracimet

 

Voor sloop- en afbraakwerken veranderen de spelregels. De tracering van bouw- en sloopafval en bijgevolg de kwaliteitsgarantie voor de verwerker is al geruime tijd een knelpunt binnen de sector.

Samen met betrokken partijen zoals de slopers, puinbrekers en studiebureaus, heeft de Vlaamse Confederatie Bouw het initiatief genomen een sloopbeheerorganisatie op te richten : TRACIMAT

Tracimat heeft tot doel het selectieve sloopproces te traceren van de herkomst van het sloopafval tot bij de verwerkingsinstallatie. Daardoor krijgt de verwerker garanties over de kwaliteit van het aangevoerde sloopafval.

De hele tracering start met de opmaak van een sloopopvolgingsplan dat voorafgaandelijk aan de werken wordt opgemaakt door een deskundige. Die deskundige is steeds een neutrale partij onafhankelijk van de sloper.

Medewerkers van BE-Consult volgden de opleiding tot Tracimat Deskundige met succes. Na het doorlopen van het vervolg in de erkenningsprocedure zal BE-Consult sloopinventarissen volgens het Tracimatsysteem aanbieden.

De Ladder van Lansink

Wij scheiden en sorteren afval zodat er weer een nieuw product van gemaakt kan worden. De "Ladder van Lansink" onderscheidt vier vormen van omgaan met afval. Preventie heeft de hoogste prioriteit, gevolgd door (een zo hoogwaardig mogelijk) hergebruik. Als dit niet mogelijk is, moet gestreefd worden naar verbranding van afval, bij voorkeur met energie-opwekking. De minst gewenste oplossingen zijn storten en lozen.

De Afvalhiërarchie