Asbestlaboratorium

Het laboratorium van BE-Consult is volledig ingericht voor de analyses van materialen op asbest.

erkend labo fod waso

Erkenning Groep 6: Laboratoria erkend voor identificatie van asbest in materialen. BE-Consult is erkend voor de uitvoering van deze asbestanalyses door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

  • Analyse van verdachte materialen om de aanwezigheid van asbest vast te stellen door polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring (PLM)

U kan ons monsters toesturen waarbij we onderstaande advies meegeven.

We voorzien u het resultaat van analyse(s) binnen de 48 uur te kunnen mededelen.

Staalnamen asbest

Lees aandacht volgende instructies:
  • Neem de nodige voorzorgen in acht;
  • Gebruik steeds wegwerphandschoenen, -masker (P3) en -overall;
  • Bevochtig de oppervlakte waar je je staal gaat nemen;
  • Neem een monster van 2cm². Maak zo weinig mogelijk beschadigingen. Gebruik geen sneldraaiend gereedschap;
  • Stop elk monster apart in een klein zakje met sluiting. Vermeld de staalnummer(s);
  • Stop al deze zakjes samen in één verzamelzak met sluiting. Hierop noteer je je naam, datum en aantal stalen;
  • Zorg voor de correcte nazorg. Gebruik tape voor de oppervlakte waar je het staal genomen hebt te dichten. Was uw handen.

Asbestoskopie soorten

Op aanvraag kunnen we eventueel ter plaatse komen om monstername(s) uit te voeren van asbest-verdachte materialen.

Aanvraagformulier

U bent steeds welkom om uw monster persoonlijke binnen te brengen, te Winkelomseheide 184 - 2440 Geel. 

Versturen per post:

BE-Consult bv
T.A.V. Laboratorium
Winkelomseheide 184
2440 Geel.

U kan eenvoudig gebruik maken van volgend document: 

Tarief 

De prijs voor een analyse identificatie asbest van materiaalmonster bedraagt 45,- per materiaalonderzoek (54,45 incl. BTW).

Voor grotere aantallen gelijktijdig toegezonden: 

  • > 5 stuks: 40,- per materiaalonderzoek;
  • > 10 stuks: 35,- per materiaalonderzoek.

Voor een snelle behandeling van de analyse(s) kan u een vooruitbetaling doen op rekening IBAN BE42 0013 7039 2354 van BE-Consult met vermelding "asbestanalyse" gevolgd door uw naam.
Op die manier ontvangt u spoedig het analyserapport via mail.

 De prijzen zijn exclusief 21% BTW.