Advies bij brand

OVAM bracht een Leidraad handhaving bij asbestincidenten uit.

Deze leidraad behandelt specifieke situaties waarbij het onzorgvuldig handelen met of het achterlaten van asbestmaterialen risico’s voor mens en omgeving doet ontstaan.

Deze leidraad beschrijft hoe de gevolgschade naar de omgeving moet worden aangepakt om finaal de gecontamineerde zones asbestvrij of asbestveilig vrij te geven.

De milieuambtenaar van het lokale bestuur, kan zich laten bijstaan door een asbestdeskundige voor de correcte aanpak van de afvalverwijdering en bodemsanering.

Asbestdeskundige

Deze staat in voor de milieutechnische adviesverlening. Op basis van feitelijke ervaring met asbestsaneringen en asbestcalamiteiten kan de asbestdeskundige zijn of haar expertise aantonen. De meeste asbestdeskundigen zijn werkzaam binnen de dienstverlening van een asbestlabo die onder een verplichte erkenning werken (FOD WASO erkende labo). BE-Consult beschikt over deze erkenning en deskundigheid. erkend labo fod waso

 

Onderverdeling  wordt gemaakt volgens volgende categorieën branden:

 

CATEGORIE I

Bij dergelijke branden of calamiteiten treedt er geen primaire emissie van asbest op buiten het pand of buiten het terrein.

CATEGORIE II

Bij dergelijke branden of calamiteiten treedt primaire emissie van asbest op buiten het pand of het terrein, maar treedt de emissie niet op in woongebied, werkgebied of recreatiegebied.

CATEGORIE III

Bij dergelijke branden of calamiteiten treedt primaire emissie van asbest op buiten het pand of het terrein in woongebied, werkgebied of recreatiegebied.

 

Naast asbestbranden geeft deze leidraad ook antwoord naar gevolgschade van asbestcalamiteiten zoals stormschade of het ontmossen van asbestdaken.

Bij het saneren van de gevolgschade van een asbestbrand gelden specifieke richtlijnen vanuit enerzijds de federale arbeidswetgeving en anderzijds de Vlaamse milieuwetgeving.