VCA leidinggevenden (VOLVCA)

Doelstelling

Veilig en efficiënt leren werken. Voldoende kennis opdoen om te slagen in het officieel VCA - examen.

Doelgroep

 • Alle operationele kaderleden zoals leidinggevenden, bouwplaatsleiders, ploegbazen, zaakvoerders,…
 • Operationele kaderleden van VCA- gecertificeerde bedrijven en diensten waar veilig werken belangrijk is.

Programma

 • H1 – Wetgeving H8 – Gevaarlijke stoffen
 • H2 – Gevaren, risico’s en preventie H9 – Brand en explosie
 • H3 – Ongevallen: oorzaken en preventie H10 – Arbeidsmiddelen
 • H4 – Veiligheidsgedrag H11 – Specifieke werkzaamheden
 • H5 – Taken, rechten, plichten en overleg H12 – Elektriciteit en straling
 • H6 – Procedures, instructies en signalering H13 – Ergonomische werkplek
 • H7 – Noodsituaties H14 – Persoonlijke beschermingsmiddelen

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Cursusboek ‘VCA-VOL Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden’

Examen & attest

De examens worden afgenomen door BE-Consult onder supervisie van de technische commissie van de vzw Besacc-VCA.

Praktische info

 • De opleiding duurt 16 uur, gespreid over 2 lesdagen.
 • Het examen wordt georganiseerd aansluitend op lesdag 2 om 15.30h.
 • De attesten zijn 10 jaar geldig.
 • Deze opleiding wordt gegeven in open opleiding of bedrijfsintern. Bij bedrijfsinterne VCA-opleidingen met examen, dient het examen 3 weken op voorhand aangevraagd te worden.
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, ….