Asbest eenvoudige handelingen Opfrissing (OASB)

Doelstelling

 • Kennis van en inzicht in de risico’s van asbest
 • Herkennen van asbest
 • Het toepassen van de correcte handelwijze nadat asbest als zodanig is herkend
 • De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften, ten aanzien van asbest, in de praktijk uit te kunnen voeren

Doelgroep

Medewerkers die beroepsmatig met asbest in aanraking kunnen komen. Tevens is de cursus geschikt voor medewerkers van bouw- en woningtoezicht, milieu – inspecteurs, medewerkers van gemeentediensten, politie, brandweer en arbeidsinspectie,…

Programma

 • Introductie, vindplaatsen, wet- en regelgeving
 • Asbest: soorten en eigenschappen
 • Waar kan ik asbest aantreffen ?
 • Producten en voorbeelden met asbest
 • Risico’s van asbest en mogelijke ziekten
 • Hoe te handelen bij ontvangst van asbestverdachte goederen
 • Risico’s van gerelateerde werken aan asbestverwijdering; Werken op Hoogte ..

Lesmethode

 • Powerpointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever
 • Cursusboek
 • Praktische oefening en gezamelijke test: asbestverwijdering d.m.v. eenvoudige handeling

Getuigschrift van deelname

U ontvangt na afloop een getuigschrift van deelname aan deze opleiding.

Praktische info

 • De opleiding duurt 8 uur of 1 lesdag.
 • De getuigschriften moeten jaarlijks worden vernieuwd.
 • Deze opleiding wordt gegeven in open opleiding of bedrijfsintern.
 • BE-Consult is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid. De tussenkomst is bedoeld voor alle KMO's in Vlaanderen. Tevens werken wij ook samen met erkende organisaties zoals Confederatie Bouw, Bouwunie, Volta/ Vormelek, ….